Naam: Harko Sterk

Bekend van: Het Hanzehuys


Wat is het persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Het realiseren van het zakelijk ontmoetingspunt van Doesburg: het Hanzehuys. Dat betekende niet alleen het verbouwen van het pand (fysiek) maar ook het nadenken en verder uitwerken van het concept. Centraal staat dat zelfstandig ondernemers een plek krijgen voor het ontmoeten van andere ondernemers. Van daaruit kunnen deze ondernemers zich op meerdere gebieden ontwikkelen. Het jaar 2012 wordt dan het jaar om dat te bewijzen.


Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van het afgelopen jaar?
Er zijn veel evenementen in Doesburg die ik het Doesburgs moment zou kunnen noemen. Als ondernemer en initiatiefnemer van een ontmoetingsplek is de eerste Doesburgse ondernemersbeurs voor mij persoonlijk hét Doesburgs moment. Marcel Opgenoort en ik hebben daar ook de naam van het Hanzehuys gelanceerd.


Welk rapportcijfer geef je Doesburg in 2011 en waarom?
Een 7. Doesburg scoort in 2011 een ruim voldoende omdat ik bemerk dat er steeds meer initiatieven worden genomen om van Doesburg een aantrekkelijke stad te maken. Het komende jaar zullen we ervoor moeten zorgen dat alle initiatieven meer gebundeld worden. Met name als secretaris van het Stadmanagement ligt er, samen met de andere bestuursleden en Bart van Rooij, nog een schone taak.


Welke droom wil je verwezenlijken in 2012?
Geen droom maar wel het hogere doel om de ondernemers van Doesburg dichter bij elkaar te brengen, zodat er een werkbaar collectief ontstaat. De uitdaging ligt ook in het werkbaar maken voor elke deelnemer. Dat betekent: elkaar inspireren/versterken, samenwerken, kennis delen en kwetsbaar op kunnen stellen.


Wat hoop je dat er in Doesburg in 2012 gaat gebeuren?
Dat mijn hogere doel bereikt wordt, maar dan het liefst zoveel mogelijk in balans met mijn omgeving. Dat geldt als vader/echtgenoot, trainer/coach, bestuurs-/commissielid, vrijwilliger en ondernemer. Dat Doesburg groeit in identiteit: we moeten af van dat Doesburg “alleen maar mosterd maakt en in Zeeland ligt”. We moeten met z’n allen trots zijn op dit prachtige stadje!