Naam Rob Gossink
Bekend van: politiek


Wat is het persoonlijke hoogtepunt van het afgelopen jaar?
Mijn persoonlijk hoogtepunt is de overgang van mijn oudste zoon Jonas van het veilige basisonderwijs in Doesburg naar het voortgezet onderwijs in Dieren. Opgroeien van “onschuldig” jochie naar een jongeman met alle kuren en streken die bij deze leeftijdsfase horen. Als ouder weet je dat de komende, pak hem beet, 10 jaar allesbepalend zijn voor hem, qua scholing, vorming van zijn persoonlijkheid, vriendjes en vriendinnetjes enz.


Een ander hoogtepunt is ons jaarlijks weerzien met onze Italiaanse vrienden Roberto en Yvanna in Salo aan het Gardameer. De vriendschap bestaat al meer dan 30 jaar en gaat de tweede generatie in! Onvoorstelbaar hoe intens onze relatie is. Diepgaande gesprekken met vijf woorden Italiaans, een paar woorden Engels en een heleboel gebarentaal, verbazingwekkend en toch zo vertrouwd.


Het onverwachte en veel te vroege overlijden van Sijbrand Spaan, onze CDA- voorzitter, vormt een persoonlijk dieptepunt. Het relativeert het politieke gekrakeel en laat zien hoe betrekkelijk alles is en waar het echt om gaat in het leven: familie en vrienden.


Wat is voor jou hèt Doesburgse moment van het afgelopen jaar?
Politiek gezien was dat toch wel het wegsturen van wethouder Hofman naar aanleiding van de debacle rondom het opknappen van de wijk Noordelijk Molenveld. Nooit gedacht dat we als democratisch gekozen orgaan een dergelijk verstrekkend middel moesten aanwenden om in te grijpen. Vanuit democratisch perspectief een hoogtepunt, voor Hofman zelf natuurlijk een persoonlijk drama.


Hetzelfde geldt ook voor het afwijzen van de door het college voorgeschotelde begroting 2012 e.v. Ik denk dat duidelijk is geworden, met name bij de coalitiepartijen, dat deze gemeenteraad, indien nodig, wel degelijk haar tanden laat zien.


Een ander Doesburgs moment van het afgelopen jaar van de drama rondom de Doesburgse TBS-er. Alle facetten rondom de voors en tegens van het stafsysteem dat TBS heet, werden zeer pijnlijk weer onder de aandacht gebracht.


Welk rapportcijfer geef je Doesburg in 2011 en waarom?
Bezien door mijn politieke bril geef ik Doesburg een mager zesje. Dit alles natuurlijk onder verwijzing naar het huidige college. Dit college doet haar best maar maakt toch onverstandige keuzes. We hobbelen als Raad te veel van incident naar incident en belangrijke zaken blijven liggen. Moeilijk keuzes worden zo veel mogelijk uitgesteld.


Als trotse bewoner van onze stad geef ik Doesburg een dikke negen! Trots op onze historische binnenstad, trots op de Doesburgse evenementen, trots op de (meeste) inwoners.


Welke droom wil je verwezenlijken in 2012?
Hoewel we op lokaal CDA niveau de nodige successen (mede) op ons conto kunnen bijschrijven, leert de praktijk ons dat toch ook op lokaal niveau de landelijke sentimenten de boventoon voeren. Dat is best frustrerend. Als CDA Doesburg zullen we toch ons eigen lokale geluid blijven laten horen. Op lokaal niveau is onze partij volop in ontwikkeling met een relatief jonge en frisse ploeg CDA-ers. Die stijgende lijn hebben wij te pakken. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden we per saldo al meer stemmers dan de keer daarvoor. Nu op landelijk niveau nog.


Wat hoop je dat er in Doesburg in 2012 gaat gebeuren?
Niet dat ik hoop dat het gaat gebeuren maar de bittere realiteit: De economische recessie zal ook Doesburg in zijn volle omvang gaan treffen. Ik zie in mijn naaste omgeving al dat er mensen inmiddels hun baan hebben verloren of gaan verliezen. De crisis komt angstwekkend dichtbij.


Politiek gezien zullen in 2012 echt pijnlijke beslissingen genomen moeten worden voor de Doesburgers. Niet omdat we dat willen, maar omdat we moeten. Het college en de coalitiepartijen zullen deze pijnlijke keuzes zo ver mogelijk voor zich uit willen schuiven, met alle gevolgen van dien. Dit gevecht zal zich in 2012 gaan afspelen.


Op persoonlijke titel kan ik zeggen dat ik een uitgesproken tegenstander ben van de landelijke gedoogconstructie van het CDA / VVD kabinet met steun van de PVV. Mijn probleem zit met hem uitsluitend bij de PVV. Ik behoor tot die 1/3 minderheidsgroep binnen het landelijke CDA. Binnen ons CDA heb ik gelukkig ook de ruimte om dit standpunt in te nemen. Ik spreek de hoop uit dat de landelijke CDA vaker en duidelijker voor zijn eigen principes gaat op landelijk niveau, desnoods met alle gevolgen van dien!