De gemeente Doesburg heeft in oktober 2013 muilkorfgeboden opgelegd ten aanzien van drie honden. In 2009 en 2010 zijn er incidenten geweest. Destijds zijn verscheidene maatregelen getroffen. Gezien een nieuw incident in augustus van dit jaar is de gemeente genoodzaakt een verdergaande maatregel op te leggen; een muilkorfgebod.

 

Dat laat de gemeente weten. Naar aanleiding van de eerdere incidenten is voor de honden een kort aanlijngebod opgelegd. Daarnaast is de voorwaarde opgelegd om maximaal twee honden tegelijk uit te laten.

 

Na het nieuwe incident en de daarmee samenhangende onrust in de buurt heeft de gemeente besloten om naast de eerder genoemde maatregelen een muilkorfgebod op te leggen. Dit muilkorfgebod wordt opgelegd aan alle drie de honden van betrokkenen. Hiermee wil de gemeente een risico op een nieuw incident vermijden.

 

Zie ook:

Doesburg in hoger beroep om muilkorfgebod

Geen muilkorven meer nodig na hondenonderzoek