Openbare Basisschool De Horizon in Doesburg gaat met ingang van augustus 2013 de schooltijden aanpassen. Zij doen dit volgens het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat alle kinderen alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan. De kinderen eten samen met de leerkrachten op school.


Een continurooster komt steeds meer opzetten. Uit landelijke reacties blijkt dat het veel rust en regelmaat biedt voor kinderen, leerkrachten en ouders. In een enquête gaf een groot deel van de ouders aan dat zij voor een continurooster waren.


Enige discussie is nog wel geweest of de woensdagmiddag vrij kon blijven. Omdat er rekening moet worden gehouden met wetgeving vanuit de arbeidsinspectie en ministerie, bleek een vrije woensdagmiddag moeilijker haalbaar. Daarnaast wijzen maatschappelijke ontwikkelingen meer in de richting van schooltijden van vijf gelijke dagen. Ouders zijn dan minder afhankelijk van (parttime) werken op de maandag, dinsdag of donderdag.


Het continu rooster gaat in augustus op beide locaties, de Horizon Stad en de Horizon Ooi, in. De ouders hebben nog  geruime tijd om hun werktijden af te stemmen, zo laat de school weten. Ook krijgen externe organisaties als sportverenigingen en naschoolse opvang de mogelijkheid in te spelen op de verandering.