Wethouder Willem Bouman opent op 21 december om 16.00 uur officieel de definitieve ontsluiting, genaamd De Strijp, voor de nieuwe woonwijk Beinum West in Doesburg. De openingshandeling wordt verricht samen met een aantal jonge buurtbewoners. Samen openen zij de poort naar de nieuwe wijk.


In oktober is gestart met de aanleg van de definitieve ontsluitingsweg met de naam De Strijp. Deze weg komt uit op de Breedestraat. Het werk is binnen de tijdsplanning gerealiseerd. De ontsluitingweg van De Kilder op de Breedestraat is daarmee komen te vervallen. Ook de tijdelijke ontsluiting via de Campstede wordt afgesloten voor autoverkeer.


Bijna alle woningen van Woonservice IJsselland, in de eerste fase van Beinum West, zijn inmiddels opgeleverd. Het inrichten van de openbare ruimte is in volle gang. In deelgebied Op ’t Veld ligt de meeste bestrating er in, waarna aansluitend in deelgebied Aan de Brink wordt begonnen. De openbare verlichting en het groen volgen begin volgend jaar.