Het ontwerp voor het appartementengebouw De Bongerd in de Molenveldbuurt is klaar. Het ontwerp bevat onder andere karakteristieke stijlelementen van de oude lagere school, daterend uit 1956. De gemeenteraad heeft ingestemd met het ontwerp en verwacht dat de woningen eind volgend jaar worden opgeleverd.


In opdracht van Stichting Woonservice IJsselland heeft Architectengroep Gelderland BV uit Zelhem een ontwerp gemaakt voor het appartementengebouw op locatie De Bongerd in het Noordelijk Molenveld, zo meldt de website van de gemeente. De gemeenteraad heeft op 29 april ingestemd met de realisatieovereenkomst.


Het ontwerp past qua programma en volume binnen het eerder voor deze locatie vastgestelde ontwikkelingskader. In het ontwerp zijn karakteristieke stijlelementen van de oude lagere school, daterend van 1956, verwerkt. De voor deze school kenmerkende variatie in metselwerk, flauwe dakhelling en brede overstekken, maar ook de karakteristieke luifel (uit begin jaren ’90) komen in het ontwerp terug. Gekozen wordt voor een zelfde gevelsteen en dakpan als toegepast bij het in 2009 opgeleverde woongebouw van Philadelphia. Dit gebouw staat iets verderop aan de Van Brakellaan.


De doelstelling is dat de woningen eind 2011 worden opgeleverd. De openbare ruimte waaronder parkeerruimte en een speelplaats worden in het voorjaar van 2012 ingericht. De gemeente denkt de bouw te kunnen laten starten in november dit jaar, kort na het verlenen van de bouwvergunning in oktober. De bouwvergunning hoopt de gemeente versneld te kunnen uitgeven. De sloop van het pand is inmiddels gestart en wordt in mei afgerond.