Van maandag 28 juli tot en met donderdag 31 juli zal er voor de tweede keer in Doesburg een Huttendorp met basisschoolkinderen gebouwd worden. Locatie zal zijn de sportvelden aan de Looiersweg hoek Koppelweg en alle kinderen met ouders, buren, familie die in deze week graag creatief en lekker met de handen willen werken, kunnen hier aan meedoen.

 

Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen binnen en veel reacties krijgen we van kinderen die weinig op vakantie gaan, laat Stijn Nijhof van Cambio weten. ‘Daarnaast melden zich ook kinderen aan die juist die week weer in Doesburg zijn en dan heerlijk in de buitenlucht aan de slag kunnen gaan met hout, hamer, zaag en spijkers. Welk kind droomt er nou niet van om een eigen hut te bouwen en deze zelf in te mogen richten’, aldus Nijhof.

 

Ook is er al een aantal vrijwilligers die de kinderen willen helpen, maar hierbij doet de organisatie een extra oproep aan jongeren die hun maatschappelijke stage willen vervullen. Zij zijn verplicht aan hun middelbare school deze nuttig elders in te vullen en Jongerencentrum 0313 heeft de kwalificaties om deze jongeren hierbij te begeleiden en de formulieren te verzorgen.

 

Aankomende week staat Cambio met het Huttendorp op woensdag 9 juli en donderdag 10 juli op Doesburg Binnenste Buiten. Nijhof: ‘Hier staan we de twee dagen met een stand, in de Koepoortstraat ter hoogte van het café ‘de Waag’. Op woensdag 9 juli staan  we er van 14:30 uur tot 19:00 en op 10 juli staan we er van 10:00 uur tot 22:00 uur. Op deze dagen kan jij je ook aanmelden’.

 

Cambio doet een oproep aan inwoners van Doesburg die graag met hun handen willen werken of die mee willen helpen de lunch te verzorgen. Ook hier zijn tal van activiteiten die de organisatie vooral door enthousiaste mensen willen laten doen.

 

Nijhof: ‘Mocht u nog hamers, zagen, spijkers en dergelijk materiaal in voorraad hebben en er geen raad mee weten, we kunnen dit materiaal heel goed gebruiken in deze week. U kunt het inleveren bij Jongerencentrum0313 aan de Linie in Doesburg. Houd u er rekening mee dat kinderhanden dit gereedschap gaan gebruiken; dus het moet niet al te zwaar uitgevoerd zijn. Voor aanmeldingen en overige informatie kunt u kijken op www.0313doesburg.nl of mailen naar Stijn info@0313doesburg.nl