DoesburgDirect.nl vroeg de politieke partijen in Doesburg naar wat hun belangrijkste item voor het komend jaar wordt. In een serie publiceren we dagelijks hun speerpunt(en) voor 2011. In volgorde van binnenkomst vandaag de vooruitblik van D66 Doesburg.


Wil Hoogstraaten-fractievoorzitter D66 Doesburg:


Een van de belangrijkste items voor 2011 zijn uiteraard de aanstaande bezuinigingen waarmee wij als gemeente mee te maken krijgen. Dit vraagt om een zorgvuldige en evenwichtige aanpak.


Enerzijds weten wij nog niet wat het VVD-CDA-PVV kabinet voor ons in petto heeft en anderzijds zullen we kost wat kost moeten voorkomen dat onze burgers hier in grote mate de dupe van worden.


D66 zal zich inzetten én hard maken voor het behoud van onze sociale voorzieningen en het sociale klimaat in onze stad. De keuzes die zullen moeten worden gemaakt raken ons allemaal maar de zwaksten en meest kwetsbaren in onze Doesburgse samenleving moeten er zo min mogelijk last en schade van ondervinden.


Dat is een opdracht en een missie die wij met respect voor onze inwoners in 2011 willen volbrengen. In de gemeentraad wordt daar de komende tijd met regelmaat over gesproken en nagedacht.