DoesburgDirect.nl vroeg de politieke partijen in Doesburg naar wat hun belangrijkste item voor het komend jaar wordt. In een serie publiceren we dagelijks hun speerpunt(en) voor 2011. In volgorde van binnenkomst vandaag de vooruitblik van CDA Doesburg.


Gerard Albers, fractievoorzitter CDA doesburg.


‘Een van de zaken die momenteel de meeste aandacht vraagt is het project “Revitalisering Noorderlijk Molenveld”. Er is al van alles hierover geschreven, er zijn zelfs hierover moties ingediend, maar een ding is zeker, het moet in de zomer van 2011 hoe dan ook totaal worden opgeleverd. De kwaliteit moet 100 procent zijn en de bewoners moeten uiteindelijk tevreden zijn met hun nieuwe wijk.


Het onderzoek hierover wat loopt inzake de financiele tegenvallers en alle overige problemen en alle vragen die het CDA hierover gesteld heeft, wachten we af. Maar een ding is zeker, projecten uitvoeren zoals op deze wijze kan de gemeente doesburg zich geen tweede keer veroorloven.


Wat er verder op ons afkomt in 2011, dat zijn de bezuinigingen, die direct in januari op de agenda komen. Enkele aandachtspunten zijn onder andere:

 • een fundamentele discussie over de kerntaken van de gemeente is essentieel
 • bezuinigingen en besparingen in eerste aanleg binnen de gemeentelijke organisatie zoeken
 • bezuinigingen pas in tweede instantie buiten de gemeentelijke organisatie zoeken
 • keuze maken in ons parkeerbeleid
 • vernieuwing van onze subsidieverordening, en ga zo maar door.


Een ander punt van belang is het project betoncentrale/ haven Ook dit project wordt breed gesteund, zeer zeker door het CDA. We hopen dan ook dat de subsidies dit jaar binnen mogen komen en er een zekere voortgang in het project tot stand kan komen. Alles hangt natuurlijk ook af hoe het college de acquisitie aanpakt en hier heel veel werk van maakt.


De sport in Doesburg is en blijft een speerpunt, en blijft onze aandacht houden. We hopen dan ook:

 • ledenaantal van de doesburgse sportclubs is stijgende
 • betere tijden voor Sportclub Doesburg
 • Doesburgse kegelclubs hebben eindelijk hun accomodatie
 • Rivalen kan spelen op een kunstgrasveld
 • DWV blijft zomer en winter in ons doesburgse zwembad
 • en er weer kampioenschappen gevierd mogen worden
 • meer kinderen sporten bij Doesburgse verenigingen


Tot slot hoop ik dat in het nieuwe jaar meer mensen zich betrokken voelen met de politiek, vooral jonge mensen zijn welkom. En dat het met Doesburg goed mag gaan, veel heil en zegen voor iedereen.’