DoesburgDirect.nl vroeg de politieke partijen in Doesburg naar hun belangrijkste item voor het komend jaar. In een serie publiceren we dagelijks hun speerpunt(en) voor 2011. In volgorde van binnenkomst vandaag de speerpunten van SP Doesburg.


Petra Senhorst


Meer mensen aan het werk.
De werkloosheidscijfers in de regio lopen nu licht terug, Doesburgers moeten maximaal meeprofiteren als de arbeidsmarkt weer kansen biedt. De goede aansluiting bij het Werkplein in Doetinchem en bij het Servicepunt Werkgevers is dan cruciaal en wordt nu gerealiseerd. We moeten verder investeren in onze lokale economie.


Hou de jeugd in Doesburg.
Met voldoende inwoners houden we onze voorzieningen op peil. In Beinum West wordt voor starters gebouwd, dat mag meer gebeuren. We kunnen de krimp tegengaan door te blijven investeren in goed opgroeiklimaat, in goed onderwijs en in goed wonen voor alle leeftijdsgroepen. We moeten doorgaan met investeren in onze wijken!


Goed zorgen voor onze ouderen.
CDA, VVD en PVV zullen de zorgpremies laten stijgen, de zorgtoeslag verlagen, het basispakker uitkleden en bewoners van verpleeghuizen fors meer laten betalen. Schandalig. De SP pakt liever de bureaucratie in de zorg aan, wil fatsoenlijke lonen in de zorg, dan kunnen we genoeg mensen voor de sector werven en behouden.


Allemaal gezonder door het leven.
De gemeente bundelt de krachten met huisartsen, welzijnswerk, scholen, breedtesport, verenigingen en heel veel vrijwilligers om samen langer en gezonder te leven. Behoud van natuur en groen is voor gezond leven ook van belang. De sport verdient alle aandacht. Na korfbal en kegelaars is ook Sportclub Doesburg aan de beurt.


Doesburg financieel gezond houden.
Het kabinet schuift taken naar de gemeente door zonder genoeg geld erbij te doen. Dit kunnen we alleen opvangen door slim te bezuinigen, zonder de bevolking te pakken. Dat is tot nu toe gelukt! Ondanks de crisis zijn onze wmo-voorzieningen en ons minimabeleid overeind gebleven, zo houden we iedereen er bij.