Met de installatie van Ellen Mulder-Metselaar en Peter Bollen als nieuwe wethouders van Doesburg, heeft het college van burgemeesters en wethouders een officiële portefeuilleverdeling. Bekendgemaakt. Ook is bekendgemaakt dat de nieuwe wethouder Mulder-Metselaar tweede loco burgemeester is. Bollen derde en Henk Westra vierde.

 

Hieronder een overzicht van de verdeling.

 

Burgemeester drs. C.J.G. (Kees) Luesink

Bestuurlijke aangelegenheden

Intergemeentelijke samenwerking en Stadsregio

Openbare orde en veiligheid

Communicatie

Coördinatie handhaving

I&A en P&O en bedrijfsvoering

 

Wethouder F.W. (Fred) Jansen , 1e loco

Verkeer en vervoer

Sportsubsidies en –accommodaties

Milieu

Openbare ruimte en openbaar groen

Gemeentelijke gebouwen en huisvesting

Project Noordelijk Molenveld

Project Singels

Project geluidswerende voorzieningen

(vervangt wethouder Mulder)

 

Wethouder E.L. (Ellen) Mulder-Metselaar, 2e loco

Kleine stedenbeleid

Ruimtelijke ordening

Volkshuisvesting

Bouw- en woningtoezicht

Natuurbeheer, water en riolering

Cultuur + bibliotheek

Project  Zuidelijk Molenveld

Project Beinum-west

(vervangt wethouder Westra)

 

Wethouder P.J. (Peter) Bollen  3e loco

Onderwijs

Jeugd, jongeren en ouderen

Werk en inkomen

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Volksgezondheid

(vervangt wethouder Jansen)

 

Wethouder mr H.R. (Henk) Westra, 4e loco

Financiën en nutsbedrijven

Economische zaken en duurzaamheid

Toerisme en recreatie

Wijkgericht werken

Algemeen sportbeleid

Monumentenzorg

Project Begroting in Balans

Project De Linies

Project Turfhaven

(vervangt wethouder Mulder)