PvdA: ‘Bezuinigen op ambtelijk apparaat is enkeltje herindeling’

De PvdA Doesburg ziet niets in het plan van SP Doesburg om te gaan bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Bezuinigen op het ambtelijk apparaat brengt volgens de PvdA de zelfstandigheid van Doesburg als gemeente in gevaar. ‘Bezuinigen op het ambtelijk apparaat is een enkeltje herindeling’.

 

Onlangs heeft de SP Doesburg via de media en de raadsvergadering van 30 oktober laten weten dat zij wil bezuinigen op het ambtelijk apparaat. Liefst zo snel mogelijk want reorganiseren kost tijd en we willen snel een bezuiniging van zo’n half miljoen invullen, aldus de SP in de laatste raadsvergadering. Voor 2014 is de begroting nog sluitend maar voor 2015 lukt dat niet tenzij er al bezuinigingen bekend worden gemaakt voor 2015. De SP stelt dat de Provincie dit zal zien als een ticket naar herindeling, meldt PvdA in een persschrijven.

 

‘Maar dat is een misvatting, de werkelijkheid is tegenovergesteld’, stelt Yvonne Irving van PvdA Doesburg in een reactie op de uitlatingen van SP Doesburg. ‘Bezuinigen op de het ambtelijk apparaat is juist een risico om in de toekomst zelfstandig te kunnen blijven. Wil Doesburg als zelfstandige stad doorgaan, dan kunnen we het ons niet veroorloven een ambtelijk apparaat te hebben die overal tekort gaat schieten wegens onderbezetting. De laatste jaren is er al vaak te horen in de raad dat de ambtelijke capaciteit ontbreekt om tijdig het gewenste beleid te maken. Zo heeft de WMO beleidsnota 7 jaar op zich laten wachten en is het ouderen beleid al jaren niet beschreven’, aldus Irving.

 

Ivring: ‘De SP stelt voor personeel te schrappen zonder aan te geven welke taken er dan geschrapt moeten worden. Dat heeft tot gevolg dat er dure interim krachten ingehuurd moeten worden om de taken als nog uit te voeren en dan ben je duurder uit. Als PvdA Doesburg vinden we dat niet alleen een slecht financieel beleid, maar ook geen sociaal beleid. De SP regisseert met hun bezuinigingsvoorstel een verdringing van vaste banen naar tijdelijke banen en dat kan toch niet de bedoeling zijn’.

 

Over waar we niet moeten bezuinigen zijn we het volgens Irving wel eens. ‘Niet op de buurtacademie en 0313. Deze zijn in de toekomst hard nodig bij een sociaal- en zorg (WMO) beleid, waarmee bezuinigingen als gevolg van een slimme manier van organiseren  kunnen worden bereikt. De PvdA staat voor bezuinigen met beleid. Niet voor klakkeloos gaan hakken’, aldus Irving.

 

De bestuurlijke zelfstandigheid kwam recent nog ruim in het nieuws toen DoesburgTV, HanzestadRadio en DoesburgDirect.nl hier gezamenlijk aandacht aan besteedde. Daaruit blijkt dat veel inwoners van Doesburg onvoldoende op de hoogte zijn van eventuele gevolgen van het zelfstandig blijven of opgaan in andere gemeenten. De Commissaris van de Koning van Gelderland, oud-Doesburger Clemens Cornielje, sprak onlangs een woord van bezorgdheid uit over de zelfstandigheid van Doesburg.

 

 

2 reacties

  1. Frans van der Krul

    Zie mijn reactie op linkedin.
    Ik vind dat kleine gemeenten slecht zijn voor de democratie, omdat onze gemeenten hun taken alleen nog maar kunnen uitvoeren door samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan. Besluiten over veel taken vallen vooral binnen deze samenwerkingsverbanden. Gemeenten – en dus ook de gemeenteraden – komen daardoor automatisch op afstand te staan en gaan zelf niet meer direct over de uitvoering van ‘hun’ taken.Daardoor is een raadslid machteloos, omdat het raadslid alleen maar kan verwijzen naar de gezamenlijke besluitvorming.Er zijn zoveel samenwerkingsverbanden dat men het zicht hierop is verloren. De raden gaan nergens meer over.
    Men mag alleen nog praten over stoeptegels en lantaarnpalen.

  2. Kees van Immerzeel

    De SP heeft geen plan gepresenteerd om te bezuinigen op ambtenaren. Wel heeft ze iets in die richting gesuggereerd, maar dat is onvoldoende concreet om op te reageren. Dan wat anders. Frans heeft wel een punt vind ik. We moeten steeds blijven afwegen of de voordelen van zelfstandigheid opwegen tegen de nadelen. Want die zijn er ook. Ik begreep bijvoorbeeld dat kleinere gemeenten in de toekomst gekort zouden kunnen worden in de bijdrage van het rijk. Dan zou het wel eens moeilijk kunnen worden om als kleine gemeente financieel het hoofd boven water te houden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑