De PvdA in Doesburg blijft het college van Doesburg verzoeken meer aandacht te schenken aan de voedselbank, waarvan in Doesburg een uitgiftepunt is gevestigd. De PvdA komt tot deze conclusie na het bezoeken van het uitgiftepunt in Doesburg begin december 2010 en het niet toekennen van geldelijke steun aan de voedselbank door het college van Doesburg.


De fractie van de partij zal regelmatig een bezoek brengen aan de voedselbank om te kijken hoe de stand van zaken is. De verwachting is dat in 2011 het aantal aanvragen voor voedselpakketten flink zal stijgen, dus waarschijnlijk ook in Doesburg, stelt PvdA Doesburg.


Het college heeft laten weten dat als de voorzieningen in Doesburg goed lopen een voedselbank eigenlijk niet nodig is.


Begin december liet Tom Hillemans, voorzitter van Voedselbank Nederland regio Arnhem, weten dat zestien gezinnen in Doesburg gebruik maken van het uitgiftepunt.


Sinds tweeënhalf jaar beschikt Doesburg over zo’n uitgiftepunt waar zwakkeren in de samenleving gebruik van kunnen maken middels een voedselpakket. Ruim een jaar daarvoor werden Doesburgse gezinnen al voorzien van pakketten, gecoördineerd vanuit Arnhem.


Wekelijks op vrijdag krijgen zestien gezinnen een pakket met voedingsitems overhandigd. Dat gebeurt op een niet nader te noemen locatie. Dit vanwege de privacy van pakketafhalers. Doesburg telt drie tot vijf vrijwilligers die helpen bij het uitdelen van de pakketten.


Zie ook:
16 Doesburgse gezinnen krijgen wekelijks voedselpakket