De PvdA in Doesburg zegt boos te zijn op het College van de gemeente Doesburg omdat de raad niet is geïnformeerd over het niet toekennen van subsidies voor het betoncentraleproject en de laad- en loswal van Rotra. De PvdA heeft uit kranten moeten vernemen van de wethouder hoe er financiële hobbels zijn ontstaan.


In een brief aan het college laat de PvdA weten teleurgesteld te zijn omdat Doesburg al jaren wacht op parkeerplaatsen en die lopen nu vertraging op door toedoen van de gemeente. Verder stelt Karel Gerritsen van de PvdA Doesburg dat de gewenste haven aan de Verhuellweg nu vertraging oploopt en dat uitbreiding van de passantenhaven weer is uitgesteld. Doesburg loopt hierdoor al jaren extra economische ontwikkelingen mis en gaat dat de komende jaren weer doen, aldus Gerritsen in zijn brief.


De PvdA heeft voor het College van B&W Doesburg vragen opgesteld die beantwoord moeten worden in de raadsvergadering van donderdag 24 februari. Het gaat om de volgende vragen:

1.     Wat zijn de noodzakelijk subsidievoorwaarden die de Provincie Gelderland stelt?

2.     Wat is de reden dat Doesburg niet aan de noodzakelijke subsidievoorwaarden voldoet?

3.     Op welke wijze gaat de gemeente Doesburg de komst van de haven aan de Verhuellweg bevorderen?

4.     Is het College bereid, in het kader van beperken van de schade, er voor te zorgen dat er op korte termijn voldoende, desnoods tijdelijke, parkeergelegenheden op terrein van de Betoncentrale te realiseren?

5.     Is het College bereid de plannen van Doesburgs Goed voor uitbreiding van de passantenhaven versneld in te voeren, zodat er nog dit jaar de gewenste economische stimulans gerealiseerd kan worden?

6.     En ten slotte: wat is de reden dat u de raad niet heeft geïnformeerd over deze tegenvaller?


Afgelopen week meldde De Gelderlander dat Doesburg een miljoen euro aan subsidie misloopt omdat Gedeputeerde Staten van Gelderland financieel niet over de brug komt bij de bovengenoemde projecten.