Tijdens de algemene jaarvergadering van de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh op 15 maart werd voorzitter Rinus Rabeling in het zonnetje gezet. Deze maand is het namelijk 40 jaar geleden dat hij werd gekozen als bestuurslid en voorzitter van de vereniging.


Toen Rabeling in 1972 toetrad tot het bestuur was de vereniging nog bescheiden van omvang en beheerde de toenmalige oudheidkamer in het stadhuis. Een kleine museumruimte die per jaar een paar duizend bezoekers trok.


Onder het voorzitterschap van Rabeling groeide het ledental tot bijna 500 en kon in 1977 streekmuseum De Roode Tooren gerealiseerd worden.


In 1988 werd het museum uitgebreid met het naastgelegen pand. Jaarlijks worden diverse tentoonstellingen gepresenteerd en het bezoekersaantal ligt inmiddels rond de 11.000. Alle reden dus om hem te eren met een toespraak en een passende herinnering aan het bereiken van deze bijzondere mijlpaal.


Tot zijn grote verrassing kreeg hij, als verwoed verzamelaar van alles wat met St. Maarten te maken heeft, een prachtig bronzen kunstwerk. Het bronzen beeldje, voorstellende Sint Martinus, is een kleinere versie van een exemplaar wat al sinds 2004 in museum De Roode Tooren stond en waar hij min of meer verliefd op was.


De Doesburgse kunstenares Marga Bles, die ook het oorspronkelijke beeld had gemaakt, werd, tot grote vreugde van Rabeling, bereid gevonden deze speciale uitvoering te maken. Het beeldje zal beslist een ereplaatsje krijgen in de verzameling en zeker een herinnering zijn aan de langdurige inspanningen van Rabeling om de historie van Doesburg te bewaren en levend te houden.