Koninklijke Rotra uit Doesburg heeft vijf trucks op LNG in gebruik genomen. Hiermee zet Rotra een nieuwe stap in de verduurzaming van haar activiteiten. De trekkers op LNG worden ingezet voor Rotra’s distributieactiviteiten in de Benelux.

 

LNG wordt in gekoelde vorm opgeslagen en voldoet als alternatieve brandstof aan strenge milieueisen (EEV) en kent derhalve geen beperkingen, zo laat Rotra weten. LNG als brandstof verbrandt schoner dan diesel: aanzienlijk minder uitstoot van fijnstof en CO2.

 

Bovendien zijn de nieuwe trekkers stiller dan een conventionele dieseltruck; de LNG truck is PIEK QuietTruck gecertificeerd voor stille distributie buiten venstertijden. Hiermee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de reductie van geluidsoverlast in met name binnensteden.

 

De Rotra-chauffeurs die ingezet worden op de trekkers hebben, in samenwerking met Achterkamp Bedrijfsopleidingen en Scania, een speciale LNG training gevolgd. De training heeft bestaan uit een theorie- en uitgebreid praktijkgedeelte. Naast de werking van het brandstofsysteem is geleerd hoe te handelen bij eventuele calamiteiten. Deze LNG-opleiding is de eerste geweest in haar soort en is daarmee uniek voor chauffeurs.

 

LNG (Liquefied Natural Gas) is de vloeibare vorm van CNG (Compressed Natural Gas) en kent als voordeel dat deze in gekoelde vorm wordt opgeslagen. Hierdoor kan aanzienlijk meer brandstof worden meegevoerd waarmee de actieradius van de trekker toeneemt tot circa 750 kilometer.

Rotra