Koninklijke Rotra heeft een multimodaal LNG-vulstation op haar toekomstige Container Terminal in Doesburg geopend in bijzijn van EU-afgevaardigden uit Brussel. Het station wordt ingezet voor het afvullen van zowel binnenvaartschepen als vrachtauto’s en is daarmee de 1e in Europa; een noviteit.

Met de ingebruikname van het station stimuleert Rotra de duurzame inzet van de multimodale vervoersketen met het gebruik van LNG als alternatieve, schone brandstof. Het innovatieve initiatief wordt ondersteund door de Europese Unie met een bijdrage uit haar TEN-T programma.

Rotra gelooft in LNG als schone, stille en veilige brandstof voor de toekomst en beoogt met haar programma modal shift te stimuleren en verduurzaming van transport te bewerkstelligen.  

LNG is voor trucks en scheepvaart een schoon en stil alternatief voor conventionele brandstoffen zoals diesel. LNG is de afkorting voor Liquefied Natural Gas. Bij de verbranding van LNG komen minder schadelijke stoffen vrij dan bij diesel: 95% minder fijnstof, 90% minder stikstof en zwavel, 15% minder CO2 en 50% geluidsreductie.

LNG wordt in gekoelde vorm opgeslagen en voldoet als alternatieve brandstof aan de meest strenge milieueisen (EEV) en kent derhalve geen beperkingen. Rotra zet sinds februari 2013 5 trekkers op LNG in voor haar distributieactiviteiten in de Benelux en heeft haar wagenpark onlangs verder uitgebreid met 4 extra trucks op LNG; deze worden begin 2016 in gebruik genomen. Per 2016 verwachten we jaarlijks ruim 1.000.000 km te rijden op LNG.  

Koninklijke Rotra werkt aan de aanleg van een eigen Container Terminal bij haar vestiging in Doesburg. Als gevolg van de toenemende binnenvaartoverslag versterkt Rotra’s initiatief de regio als voornaam logistiek knooppunt tussen Nederland en het Ruhrgebied/Europees achterland.

Met de verschuiving van transport per truck naar transport per binnenvaart wordt een reductie van 10.000 vrachtwagenbewegingen per jaar bewerkstelligd. Met de ontwikkeling van de laad- en loskade in combinatie met het op- en overslagterrein biedt Rotra, naast het vergroten van haar eigen ontwikkelingsmogelijkheden, verladers en producenten de mogelijkheid efficiënter en duurzamer te vervoeren.

Met een eigen binnenvaartaansluiting maakt Rotra gebruik van bestaande infrastructuur (de IJssel). De aanleg van de terminal bevindt zich inmiddels in de eindfase en zal 15 april 2016 officieel worden geopend.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn Xycleservice, PlusFit DoesburgRootz, CarConcept, Delikasa, Koenen Echte Bakker, TimeOut Events, Dierendingen, LekkerszenZo, Restaurant De LiefdeHillenaar Optiek, Gasthuiskerk DoesburgHotel Doesburg en Slaapspecialist Ralph Klaassen.