Rotra valt vanaf heden onder het systeemtoezicht van Inspectie Verkeer & Waterstaat (IVW). Het Doesburgse bedrijf heeft aantoonbaar gemaakt dat zij voldoet aan de systeemcriteria van het IVW.


Het gaat daarbij om de criteria rondom het Arbeidstijdenbesluit vervoer, Wet wegvervoer goederen en de Wet vervoer gevaarlijke stoffen. Dat staat te lezen op de website van Rotra.

 

Rotra zegt verheugd te zijn met erkenning. Nu het bedrijf onder het systeemtoezicht valt, zullen er met een lage intensiteit bedrijfsaudits en weginspecties worden toegepast. In Nederland is er tot op heden slechts een handvol bedrijven die onder het systeemtoezicht vallen.

 

Tientallen wetten en regels, nationaal en internationaal, hebben betrekking op vervoer, vervoersveiligheid en waterbeheer. De IVW houdt toezicht op de naleving en handhaving van deze regels en wetten aan de hand van audits. De reikwijdte van de audit die IVW onlangs uitvoerde bij Rotra betrof de transportactiviteiten van Roelofsen Transport BV (wegtransport uitgevoerd door Roelofsen Transport BV namens Rotra Forwarding BV).