Sportverenigingen in Doesburg gaan samenwerken om het lokale sportaanbod te versterken. Een aantal sportverenigingen heeft het initiatief genomen om het Samenwerkingsverband Sportend Doesburg (SSD) op te richten.


Gemeente Doesburg is enthousiast over dit initiatief en ziet veel voordelen in goed samenwerkende sportverenigingen, zo laat het weten.  Doelen zijn het delen van kennis, gezamenlijk inkopen waar mogelijk, het promoten van de sport in het algemeen, het versterken van de individuele positie en het beïnvloeden van beleid.


Belangrijke onderwerpen die de sportverenigingen met de gemeente de komende tijd willen bespreken, zijn de betaalbaarheid en instandhouding van accommodaties, de beschikbaarheid van vrijwilligers en de financiele consequenties van het teruglopen van het aantal leden.


Het net opgerichte Samenwerkingsverband Sportend Doesburg organiseert samen met de gemeente Doesburg een informatieavond op maandag 11 april. Tijdens deze avond staan twee onderwerpen ter bespreking op de agenda: actuele ontwikkelingen binnen het opgerichte samenwerkingsverband en de nieuwe gemeentelijke subsidieverordening die momenteel in de maak is. Alle sportverenigingen hebben inmiddels een uitnodiging voor deze bijeenkomst ontvangen.