De velden op het Sportpark van Sportclub Doesburg waren zaterdag 20 oktober druk bevolkt met 65 pupillen van Sportclub Doesburg en korfbalvereniging Rivalen. Door Renate Otten en Nicole Verbeeten, beiden lid van de activiteitencommissie van Sportclub Doesburg, is met behulp van leden van korfbalvereniging De Rivalen een programma in elkaar gedraaid.


In de ochtend werd er een onderling voetbaltoernooi gespeeld waarbij voetballers en korfballers hand in hand gingen. Dit toernooi werd uiteindelijk in een mooie finale gewonnen door ‘Manchester United’.


Na een gezamenlijke lunch werd er gestart met het middagprogramma dat bestond uit een heuse stormbaan, korfschieten, zakslaan en uiteraard een partijtje korfbal op een klein veld.


Aan het einde van de dag werden de winnaars gehuldigd en de sponsoren en organisatoren bedankt. De kinderen gingen met een goed gevoel en een zakje chips naar huis en gezamenlijk werd alles snel opgeruimd en kon iedereen terugzien op een zeer geslaagde evenement waarbij twee verenigingen uit Doesburg de samenwerking hebben gezocht.


Deze dag werd mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van SIDN.