De SP Doesburg vindt dat gemeente moet proberen om jonge mensen aan de stad te binden. Daarom vraagt de SP het college en de woningcorporatie om zich extra in te zetten voor de huisvestiging van jongeren. Zo moeten volgens de SP projectontwikkelaars zo veel mogelijk buiten de deur worden gehouden.


Op de website van SP Doesburg staat te lezen dat de lokale politieke partij een oproep doet aan jongeren die op zoek zijn naar woonruimte en het gevoel hebben weinig kans te maken op een geschikte woning.


De SP Doesburg stelt dat de bevolking in veel Achterhoekse gemeenten krimpt, maar dat dat in Doesburg nog niet het geval is. Daarom vindt de SP dat Doesburg moet proberen om jonge mensen aan Doesburg te binden.


‘We moeten blijven investeren in een goed opgroeiklimaat, in goed onderwijs, in werkgelegenheid en in goed wonen voor alle leeftijdsgroepen. Zo geven we Doesburg een goede toekomst’, aldus de SP op haar website.


De SP vindt er voor de duplexwoningen die in het Zuidelijk Molenveld verdwijnen voldoende huurwoningen beschikbaar blijven voor jongeren. Daarnaast vindt de SP dat projectontwikkelaars buiten de deur moeten worden gehouden om zo echt betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen.