SP Doesburg wil oplossing voor afval Maartenshof

De SP Doesburg vraagt het college van Doesburg om snel met een oplossing komen voor de afvalinzameling bij het seniorencomplex Maartenshof aan de Kloosterstraat in het centrum van Doesburg. De bewoners daar zijn erg boos, zo laat SP weten. Ze zijn best bereid hun afval te scheiden, maar willen wel hun verzamelcontainer in de gezamenlijke berging behouden.


SP-raadslid Gerrit Hammink: ‘Veel bewoners zien geen kans om zelfstandig het afval weg te brengen naar de verzamelplaatsen. Er zijn brieven gestuurd, protesthandtekeningen verzameld, die werden aangeboden aan de gemeente. Het zit de mensen erg hoog’.


Hammink vervolgt: ‘Als alles niet kan blijven zoals het is, dan moet er een acceptabel alternatief komen. Mensen die dat niet aankunnen, moet niet gedwongen worden om met hun afval te gaan slepen. Misschien kan Maartenshof meegenomen worden bij het ledigen van de vuilcontainers van de binnenstadondernemers.’


Over de ontwikkelingen in Maartenshof maakt de SP zich al langere tijd zorgen. Hammink: ‘De instanties stellen dat de mensen daar allemaal zelfstandig wonen en dat ze zich meer zelf moeten zien te redden. In de praktijk blijken de mogelijkheden daartoe echter beperkt te zijn, en dat komt mede doordat veel bewoners ooit op een extra zware indicatie binnenkwamen’.


‘Het afgelopen jaar is er in Maartenshof het nodige te doen geweest over het schrappen van de standaard personenalarmering. En nu moeten kwetsbare bewoners met hun afval over straat en die zitten daar vreselijk mee in hun maag. De gemeente moet de onrust snel wegnemen’, aldus Hammink.

13 reacties

 1. Rob Gossink (CDA-Doesburg)

  Het huidige afvalbeleid is ons opgelegd door een raadsmeerderheid op voorspraak van het huidige college
  (met de SP voorop). Een van de redenen waarom het CDA tegen het huidige afvalbeleid was het gebrek aan communicatie (overleg vooraf met wijkraden en direct betrokkenen, de Doesburgers zelf). Bij een goede belangenafweging was het nooit zover gekomen. Op iedere door ons voorgestelde wijziging / versoepeling van het huidige afvalbeleid heeft de SP tegen gestemd. Het was o.a. de SP die, op ieder voorstel van CDA- zijde, aangaf de evaluatie van aankomende zomer af te willen wachten en dan komt de SP nu ineens met deze actie: ongeloofwaardig! Dat er een oplossing moet komen voor de bewoners van het Maartenshof is evident, maar dan zal het college (inclusief SP) ook mee moeten werken aan andere versoepelende maatregelen.

 2. Vree piet

  De Stadspartij Doesburg voelt zich medeverantwoordelijk voor het ingezette afvalbeleid en wil zich niet onttrekken aan die verantwoordelijkheid zoals de SP.
  Er zijn evaluatiemomenten ingebouwd in dit proces hiermee heeft SP ook ingestemd zijn dus ook mede verantwoordelijk
  Het is dan ook ongeloofwaardig hoe de SP reageerd je moet dan wel bij de feiten blijven
  De gemeente heeft geprobeerd om een ondergrondse container te plaatsen op het terrein van Maartenshof maar dit is door Attent
  niet toegestaan op gronde van mogelijke nieuwbouw van Elisabeth

 3. Frans van der Krul

  Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats. Het lijkt wel of deze nu binnen kort in aantocht zijn terwijl dit pas in 2014 zal plaats vinden in de periode tussen 15 en 21 maart 2014.

 4. Rob Gossink (CDA-Doesburg)

  Ik stel vast dat de verkiezingscampagne van de SP nu begonnen is. De SP neemt kennelijk al afscheid van haar huidige coalitiepartners. Ik mag toch hopen dat de coalitiepartijen niet rollebollend over straat voortsukkelen naar de verkiezingen in maart 2014? We moeten nog een jaar verder met deze coalitie en de stad moet wel volwaardig bestuurd worden!

 5. Wil Verlaan

  Ik ben niet van het rollebollen (op straat bedoel ik) en zeker niet van het voortsukkelen! Merkwaardig vind ik wel dat, toen ik namens D66 in de commissievergadering van VROM op 10 oktober 2012 het probleem aan de orde stelde niemand met me ‘mee ging’. Ik maakte me niet exclusief zorgen over bewoners van de Maartenshof, maar over alle oudere binnenstadbewoners. Als je de tarieven baseert op afvalzakken van 60 liter, hoe denk je dan, zo gaf ik aan, dat ouderen met zo’n zak lopen te zeulen. Ik stelde voor om een vrijwilligerspool samen te stellen die oudere bewoners zou helpen met het wegbrengen van het afval. Eerlijk gezegd maak ik me meer zorgen over de verspreid wonende ouderen dan over de concentratie in Maartenshof, waar veel zorgverleners kind aan huis zijn en het afval van hun klant en de buren best weg kunnen brengen. Maar de zelfstandig elders wonende ouderen krijgen 60 liters niet getild of op hun rollators verplaatst. Jammer dat mijn mede raadsleden dat op 10 okrober vorig jaar al niet inzagen. Gemiste kans?

 6. Wim Robbertsen

  Als de bewoners hier vooraf goed in gehoord waren, zouden deze geluiden m.i. tijdig bespreekbaar zijn geweest. Het is evident dat 60 liter zakken voor iedereen al fors aan de maat zijn (en wie heeft er een 60 liter prullenbak). Extra vaak storten dus en extra kosten. Gemiste kansen.

 7. Patrick Ott

  Dhr. Gosink heeft misschien een andere interprertatie en Mvr. Verlaan volgt, maar…
  Het gaat hier niet om beleid maar èèn probleem!
  Graag een oplossing hiervoor dan elkaar dan zwarte pieten.

 8. Wil Verlaan

  Ja opa, het lijkt maar een klein probleempje: zet de container terug in het hok op de begane grond in de Maartenshof en het afval kan erin worden gegooid. Maar er blijft dan nog steeds het probleem van de kosten. Met het pasje wordt het aantal keren geteld dat je een zak afval weggooid. Hoe bereken je dat bij de oude situatie? En daar komt voor mij een probleem bij: als je geen grote zakken kunt tillen, dan moet je dus vaker wegbrengen. En dan wordt je rekening hoger. Dat is niet rechtvaardig! Er moet dus een oplossing komen voor alle ouderen in de binnenstad. Niet alleen bij het wegbrengen maar ook bij de afrekening. Het spijt me enorm dat D66 dit zich niet eerder heeft gerealiseerd! Ik wil graag helpen zoeken naar een tussentijdse oplossing voor de container, maar ook naar een oplossing voor de hogere kosten.

 9. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  Waar we (CDA) bij de totstandkoming van het huidige afvalbeleid op gehamerd hebben is een goede communicatie met wijkraden, bewoners, enz. zodat je voorafgaand aan de definitieve besluitvorming een goed beeld hebt van de kosten, de praktische bezwaren, de alternatieven en de mogelijkheden. Deze tijd hebben we niet gekregen, de wijkraden zijn gepasseerd bewoners zijn niet gehoord en diverse voorstellen en alternatieven die wij hebben voorgedragen zijn stuk voor stuk door een raadsmeerderheid afgewezen (ook de SP en ook D66). Allemaal onder verwijzing naar een evaluatiemoment na de zomervakantie 2013. Ook een voorstel van onze kant om de besluitvorming op te schuiven en het college de gelegenheid geven om alsnog met wijkraden en bewoners in contact te treden om op deze wijze een breder draagvlak onder de bevolking te verkrijgen, is afgewezen door diezelfde raadsmeerderheid. Als D66 en wellicht ook de SP nu wel onder ogen zien dat er een aantal praktische bezwaren zijn, waarom dan wachten met evalueren tot na de zomervakantie van 2013?

 10. leo vd lans

  Er wordt weer flink over en weer ” gezwartepiet”.

  Feit is en blijft dat de verantwoordelijk wethouder voor de zoveelste keer onduidelijk heeft gecommuniceerd waardoor de oudere inwoners, in dit geval de meest kwetsbaren, flink op de kast zijn gejaagd.
  O wat is meneer Vree boos! Maar m.i. dan wel op de verkeerde persoon of partij.
  Durf te benoemen dat dit misverstand en deze schrijnende onduidelijkheid nooit had mogen bestaan en durf de verantwoordelijke wethouder ook al is die van je eigen partij daarop aan te spreken. Maar ja dat is vloeken in de kerk.

  We staan als doesburgers in de landelijke pers weer eens behoorlijk voor gek. Over de kracht van de kleine gemeente gesproken!

 11. Edy Riewald

  Vervelende gevolgen van het Doesburgse afvalbeleid.

  Als gevolg van genoemd beleid en het wantrouwen van partijen ziet Wil Verlaan van D66 het einde van de coalitie D66, Stadspartij en S.P. naderen. David van Sommeren van de Stadspartij vindt dat dhr. Hammink van de S.P. de zaak nogal populistisch en aangedikt heeft gemaakt voor de buitenwereld. Bij de plaatselijke TV. “Doesburg Direct en T.V. Gelderland “ zou de SP een oudere hebben laten opdraven voor een TV interview met rollator en een vuilniszak.
  Dhr. Hammink, had volgens de partijleider van de Stadspartij ,dhr. Vree even wethouder Fred Jansen kunnen bellen, dan had hij gehoord dat de supermarkt Attent nieuwbouwplannen heeft.( Attent- wonen, welzijn en zorg is toch geen supermarkt?) zodat er geen ondergrondse container geplaatst kan worden. De locatie voor een eventuele ondergrondse container blijft onduidelijk. Wat wordt er nu bedoeld, locatie bij Albert Heijn of bij Maartenshof ,wat onder zorgaanbieder Attent resulteert. Het is wel duidelijk dat gezamenlijke coalitiepartijen elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Toen op een gegeven ogenblik de Stadspartij de pers haalde door een taart aan te bieden aan een hooggeplaatste militair die toevallig een schoonzoon is van wethouder Jansen werd dat toch ook niet erg gevonden om op die manier in de aandacht te komen. Geachte politieke partijen in Doesburg, maak er geen strijd van maar probeer uw kiezers van dienst te zijn

  Edy Riewald.

 12. Wim Robbertsen

  Het wordt nu toch wel een lelijk verhaal. Kalm en verstandig blijven lijkt me het devies wat goed is voor Doesburg.
  Het gebruik van het gezonde verstand lijkt in dezen ook evident.

 13. Bert Stulp

  Ook GroenLinks heeft tegen het afvalbeleidsplan gestemd. Maar nu het toch is aangenomen moeten we verder niet zeuren en gewoon het beste ervan maken.
  Het is heel goed voorstelbaar dat er in de binnenstad ouderen zijn die moeite hebben hun afvalzak bij de container te krijgen. Waarom kan er niet een vrijwilligerspool gemaakt worden van mensen die bereid zijn deze ouderen hierbij te helpen. Misschien dat de buurtacademie hierin het voortouw kan nemen?
  Ik meld me hierbij alvast aan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑