Op donderdag 24 juni vindt het spoedappel bij het Gerechtshof plaats over de bouwstop op Beinum-West. Tot die tijd maakt de gemeente een groot deel van de nieuwbouwlocatie Beinum-West bouwrijp. De werkzaamheden vinden plaats tot zestig meter van de door de Stichting tot Behoud van de Stadsweiden in Beinum West geplaatste nestkasten.


In het gebied dichter dan zestig meter van de nestkasten zijn werkzaamheden uitgesteld. De werkzaamheden staan stil tot het moment dat er geen broedgeval van een steenuil wordt geconstateerd.


Een door de gemeente geraadpleegde expert liet weten dat een zone van twintig meter afdoende is. Om verdere problemen met de Stichting tot Behoud van de Stadsweiden in Beinum West te voorkomen, is zestig meter aangehouden.


Inmiddels is bekend dat het spoedappel over de zaak op 24 juni plaatsvindt. Het gaat hierbij om een mondelinge behandeling. Centraal bij deze behandeling staat de vraag of het is toegestaan een onafhankelijk deskundige te laten vaststellen of er sprake is van een broedgeval van een steenuil.


Medewerkers van de gemeente hebben de afgelopen weken regelmatig een avondbezoek gebracht aan het gebied. Op basis van de methode van geluidsnabootsing is volgens de Regiobode geen aanwezigheid van een paartje steenuilen geconstateerd.


Zie ook:

Gemeente wil controle van steenuilexpert