Het spraakmakende debat tijdens de gemeenteraad op 16 december waarbij wethouder Hofman ternauwernood een motie van wantrouwen overleefde, is terug te zien op internet. Op de website van de gemeente Doesburg is de raadsvergadering in zijn geheel of in delen terug te bekijken. Vanaf 44 minuten en dertig seconden begint het belangwekkende item over het kredietvoorstel voor Noordelijk Molenveld. Bekijk de raadsvergadering.