De archeologische werkgroep van de historische vereniging Stad en Ambt Doesborgh heeft haar vondsten overgedragen aan de gemeente. De officiële overdracht van vondsten die zijn opgegraven in de periode 1980 tot 2007 had dinsdag 25 augustus plaats tijdens een speciale bijeenkomst in het stadhuis.

De gemeente Doesburg is nu eigenaar van de vondsten en geeft deze in beheer aan het archeologisch depot in Zutphen. De eerste zending staat klaar en betreft vondsten uit een noodopgraving tijdens de verbouwing van het gemeentehuis in 1995.

De officiële overdracht door de archeologische werkgroep van Stad en Ambt Doesborgh was dinsdag 25 augustus op het gemeentehuis, inclusief een kleine expositie en een korte presentatie over het verloop en de resultaten van de noodopgraving.

Archeologisch depot Zutphen
Alles wordt gedeponeerd in een officieel archeologisch depot in Zutphen. Het gaat om 1086 vondstnummers, 872 grondmonsters, 426 dagrapporten, 1273 kleuren- en zwart-witfoto’s, 828 dia’s, 870 beschrijvingen en 47 bladen met tekeningen en boorstaten.

In Zutphen gaat een student aan de slag met het overgebrachte materiaal voor een werkstuk ten behoeve van zijn studie.

Samenwerking
De zorg voor de lokale archeologie ligt sinds 2007 bij de gemeente Doesburg, die een eigen beleid voert en daarin samenwerkt met de gemeente Zutphen.