Stadspartij komt met onderwerpen uit enquête

De Stadspartij Doesburg heeft een lijst opgesteld met onderwerpen die niet in het verkiezingsprogramma staan, maar wel opgepakt zouden moeten worden. De punten zijn afkomstig uit de enquête die de partij enige tijd geleden heeft gehouden.

 

‘Wij hebben de mensen gevraagd wat Stadspartij Doesburg voor hen kan betekenen voor de komende 4 jaar. De respons was enorm en een groot deel hebben we kunnen verwerken in ons verkiezingsprogramma. Er bleven echter nog een aantal punten over die niet direct in een verkiezingsprogramma thuis horen, maar die we wel van belang zijn’, zo laat De Stadspartij weten.

 

Het gaat om de volgende punten:

 

 • beplanting bij het kruispunt bij Bingerdenseweg/Breedestraat laag houden, zodat er een beter overzicht is op dit kruispunt

 

 • lage straatverlichting plaatsen op het fietspad bij de kruising Didamseweg/Bingerdenseweg. Met name in het donker/regenachtige dag zijn fietsers vanuit de richting Angerlo slecht te zien

 

 • naambordje Koppenberch, staat de ene keer met Koppenberg en de andere keer met Koppenberch beschreven graag herstellen

 

 • vraag om een jeux de boule baan, incl. banken bij de 5 flats op de Koppelweg

 

 • verlichting aan beide zijden van de straat in het kernwinkelgebied

 

 • meer controle op drugsoverlast en -gebruik (genoemd wordt: de Bleek, parkje bij de werf en de haven)

 

 • meer controle wat betreft het scooter- en brommergebruik bij de IJsselkade

 

 • aandacht voor de zebrapaden op de Kraakselaan

 

 • hondenpoepoverlast Van Tuyllplein/Koppelweg.

 

 • plaatsing van kastjes met poepzakjes bij hondenuitlaatplaatsen

 

 • Laat de marktmensen zelf de markt organiseren en regelen

 

 • het paaltje weghalen bij het fietspad van de Barend Ubbinkweg naar de Smidsweide of de bocht aanpassen.

 

 • toezegging onderzoek speeltuin Zandbergstraat

 

 • camerabewaking bij de gratis parkeerplaatsen (de Bleek, haven)

 

 • extra prullenbak op de Paardenmarkt

 

 • plaatsen van bloembakken of zebrapad Begoniastraat bij de School Horizon de Ooi ivm onveilige situatie

 

 • vochtafzuiger plaatsen onder de glasplaat van het vredesmonument van Jan Wolkers glasplaat is beslagen.

 

 • bord Waarschuwing Fietspad bij het nieuwe rode fietspad Kraakselaan plaatsen

 

 

De Stadspartij vraagt het college om deze punten intern te bespreken en de Stadspartij te informeren wat er mee gedaan is. De Stadspartij: ‘Wij hopen hiermee een kleine bijdrage te leveren aan het college, door te laten zien wat er zoal onder de Doesburgers leeft.’

 

 

23 reacties

 1. Rob Gossink

  Dus eigenlijk hebben we te maken met een verkiezingsprogramma die niet af was. Is het een erratum, corrigendum, of een addendum?

 2. Peter van den Broeke

  Vergeet ook niet: meer blauw op straat op vrijdag- en zaterdagnacht rond sluitingstijd van de café’s en het afsluiten van het kernwinkelgebied.

 3. David van sommeren

  Rob, verkiezingsprogramma’s worden op straat gemaakt en niet in Den Haag, toch?

 4. Appie van der Beek Stadspartij Doesburg

  Rob daarom kies ik voor een lokale partij, het verkiezingsprogramma schrijven we samen met de burger.
  Die van het CDA krijgen jullie grotendeels opgestuurd, al zal je ongetwijfeld weer anders beweren.

 5. Yvonne Irving PvdA

  Opvallend is dat de burger er nog niet mee bezig is hoe de zorg, werk en jeugszorg straks geregeld gaat worden in Doesburg. Wij (PVDA) gaan langs de deuren en bijna niemand die hier over begint. Ook in deze lijst van de stadspartij zie ik ze niet terug. Aan ons (politieke partijen) de taak om dit helder en goed uit te leggen zodat men niet alleen kijkt naar leefomgeving maar ook wat de lokale politiek wil doen met de zorgen in het leven.
  Prima actie stadspartij! Heel goed om 1op1 met burgers te praten en vooral te luisteren.

 6. henk beijen

  Rob, wie altijd het been stijf houdt, zal nooit een stap vooruit komen.

 7. Rob Gossink

  Nog een paar namen, en dan hebben we iedereen van de Stadspartij gehad.

 8. Frans.van der Krul

  Yvonne,
  Inderdaad er wordt weinig tot niets geschreven over de transities in de de verkiezingsprogramma’s van de div politieke partijen, dit heeft grote gevolgen voor de burger ER VALT WAT TE KIEZEN!Kijk naar je eigenbelang?

  -Van vangnet naar springplank, met nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, op
  meedoen in de samenleving en op gebruik maken van sociale netwerken.
  -Dicht bij huis: ondersteuning en participatie dichter bij de burger.
  – Voorkomen in plaats van genezen: investeren in preventie wordt door regie en financiering in
  één hand te leggen.

 9. Rob Gossink (CDA Doesburg)

  Frans, ik wil niet te belerend doen je doet het CDA echt tekort. Eigen verantwoordelijkheid, beroep doen op het eigen sociale netwerk, de rol van de gemeente voor wat betreft participatie, zorg dicht bij huis en het inzetten op preventie t.a.v zorg worden allemaal genoemd in ons programma ( blz 9 en 10). Ik denk dat het CDA een heel eind in jouw richting komt.

 10. Frans.van der Krul

  Inderdaad Rob,
  deze worden in vele programma’s genoemd (ook in die van het CDA) omdat deze belangrijk zijn, maar keuzes worden hierin niet gemaakt, te veel container begrippen en er worden geen antwoorden gegeven.De invulling
  is nog te abstract en het proces soms onduidelijk. Naarmate de invulling
  concreter wordt, is de keuze voor inwoners eenvoudiger.

 11. Ben Tjepkema

  Ik lees hondenpoep overlast koppelweg maar lees geen overlast overig in de stad. Over de camera’s is al een idee geopperd door ons maar was niet haalbaar nu staat het bij jullie punten. Scooter overlast kade. Laat ze een keer kijken op zaterdag in de binnenstad. Want als je niet oplet rijden ze je uit je schoenen. Er zijn zoveel punten die hier niet staan maar zeker aandacht verdienen. Doe daar ook wat mee. Zowel de stadspartij als de rest van de partijen. Mensen zijn het een beetje beu.

 12. Johan Kousbroek

  De essentie van dit verhaal is te vinden in het ontbreken van een verkiezingsprogramma. Dan moet je je richten op alledaagse prut problemen die de gemeente dient op te lossen. Hoe spijtig dat je niet inlaat met de zorg en wat daar aan de hand is. Dat is, lijkt mij, toch wel even belangrijker dan hondenpoep, hier en daar een extra lantaarn en zo.
  Dus Rob, ik denk dat het een “o ja we moeten ook nog even wat publiceren voor de verkiezingen” is.
  En Yvonne, het is natuurlijk goed om te luisteren naar de kiezer (wat een cliché) als je zijn stem nodig hebt. Maar het is beter na te denken en laten we zeggen vanuit de kiezer te denken over het grootste probleem dat hij heeft, maar waarvan hij niet weet dat hij het heeft: de zorg! Als er dan een bijeenkomst is die door de BSMR georganiseerd wordt met als doel dit probleem te lokaliseren en te beschrijven, dan ga je NIET naar een bijeenkomst van de voetbalclub. Lijkt mij dat je prioriteiten dan even door elkaar geschud zijn.
  Alles bij elkaar wordt het tijd da de Doesburger stemt voor een Raad die de problemen van Doesburg adequaat op pakt en zich richt op degelijk bestuur en “de hondenpoep en lantaarns” over laat aan de gemeentelijke diensten. Nou weet ik wel dat de hondenpoep een groot probleem is en dat er niet alleen opgeruimd moet worden maar ook de mentaliteit van de hondenbezitter verbeterd moet worden, het piepelen door de gemeentelijke diensten tot ontslag zou moeten leiden, en …. dat zijn nou juist de zaken voor een degelijk bestuur.
  Dus partijen herschrijf je politieke verkiezingsprogramma’s en vraag dan nog eens om mijn stem!

 13. henk beijen

  Beste Johan, dit is de input van jou medeburgers die wij verkregen hebben via onze enquete formulieren. De onderwerpen die volgens jou ontbreken zijn ook niet ingevuld. Het programma van Stadspartij Doesburg en de andere partijen vind je ook op deze site.

 14. Peter van den Broeke

  En dan nog wat: wat is er gebeurd met de ideeen en suggesties uit de kerstboom die op de voormarkt stond? Dat lijkt mij toch al enquete genoeg, of heb ik dat mis?
  Nou ja, lees alle partijprogramma’s goed en kies dan welke het beste bij je eigen idee past!

 15. Johan Kousbroek

  Henk

  Dat is nou net waar het om gaat: de mensen weten NIET wat op hun afkomt en zien er dus nog geen probleem in.
  Het is jouw taak (als (aspirant) lid van de raad de mensen erop voor te bereiden dat je straks een ondankbare taak hebt en ze veel zekerheden moet afnemen. Dus, maar dit geldt voor alle partijen, partijen herschrijf je politieke verkiezingsprogramma’s en vraag dan nog eens om mijn stem!

 16. Frans.van der Krul

  Keuze gemeenteraadsverkiezingen niet baseren op landelijke partijen?
  Veel mensen maken hun keuze voor een gemeentelijke partij op wat de landelijke partijen hebben gedaan. Dat staat iedereen vrij, alleen hebben gemeentelijke partijen een heel andere functie. En gedragen ze zich ook heel anders dan de landelijke partijen. Wie wil dat het in zijn eigen gemeente goed gaat en er belangen behartigd worden op dat gebied zou niet moeten kijken naar wat de fracties in Den Haag doen. Zij besturen een land en geen gemeente, zij houden zich bezig met heel andere problemen en ze functioneren ook heel anders. Raadsleden in een gemeenteraad zijn bovendien mensen die een gemeente heel goed kennen en weten wat er leeft. Ze zijn aanspreekbaar, gewoon thuis of tijdens een fractievergadering en dat is de landelijke politiek niet. Ga er dus niet zomaar van uit dat wat een fractie in Den Haag doet, wordt gevolgd door een partij die in de gemeenteraad zit.

 17. Hans Bleker CDA Doesburg

  Bijna hilarisch vind ik bepaalde reacties. Tevens heeft de tekst op de poster van de Stadspartij “kies lokaal” mijn buikspieren getraind.

  Het zijn inderdaad LOKALE VERKIEZINGEN. Zo is het CDA Doesburg ook hard bezig geweest met een LOKAAL programma. Ik was er zelf nauw bij betrokken en heb NIETS vanuit Denk Haag gekregen.

  Ik neem aan dat mensen inzien dat je heus niet op een ‘gemeente belangen’ of een ‘stadspartij’ oid hoeft te stemmen om lokaal te kiezen.

 18. David van Sommeren

  De belangrijkste punten die mensen naar voren brachten, in onze enquete, zijn verwerkt in ons verkiezingsprogramma. Er kwamen ook wat praktische zaken naar voren, die niet in een verkiezingsprogramma thuishoren, maar die mensen wel van belang vinden. Veel van deze punten kunnen relatief snel opgelost worden. U ziet hier boven een opsomming. Deze punten hebben we aangeboden aan het college. Het is niet meer en niet minder. We luisteren wel naar de mening en het geluid van de Doesburger!

 19. henk beijen

  Op 2 juli ontvingen wij ( Stadspartij Doesburg) een reactie van het college op deze bovengenoemde concrete vragen van burgers van Doesburg. Wij zijn verheugd dat deze zeer directe manier van communiceren, om de politiek dichter bij de burgers te brengen, het nodige effect heeft. Een groot deel van de wensen is opgepikt en heeft tot concrete invulling geleid. Het is ondoenlijk om de antwoorden van het college hier te verwoorden, gezien de lengte , maar zij zullen binnenkort op de website van onze partij gepubliceerd worden. Wij zullen blijven luisteren naar de mening van de burgers en deze op de juiste plaats neer leggen.

 20. henk beijen

  U kunt de antwoorden bekijken op de website van Stadspartij Doesburg.

 21. Nico van Zalen

  Waarom kan ik de antwoorden niet hier lezen? Hier stond toch ook de aankondiging van de enquête. Beetje flauw van de Stadspartij.

 22. Richard Kok

  Nico en anderen,
  Hier de antwoorden -> http://www.stadspartijdoesburg.nl/nieuws/195/Zeg_het_maar_enquete__Het_antwoord_van_h/

 23. Henk beijen

  Bedankt Richard, sorry Nico .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑