Inwoners van Doesburg behouden de mogelijkheid om plastic afval naar de Stadswerf te brengen. Daarnaast hebben alle huishouders de keuze gekregen tussen of een plastic container, of plastic zakken, of niets en zelf hun plastic afval bij de Stadswerf brengen. Ook zal de gemeente beter gaan voorlichten om bijvoorbeeld stankoverlast in de zomer te verminderen.

 

Dat is de uitkomst van een raadbrede amendement dat is aangenomen in de Gemeenteraad van Doesburg. Alle partijen onderschreven een door de VVD geïnitieerd amendement in tijdens de evaluatie van het afvalbeleid in Doesburg. Afgesproken is dat de Stadswerf als brenglocatie blijft bestaan totdat er een andere oplossing is gevonden voor plastic afval.

 

Het college stelde eerder voor om deze voorziening bij de Stadswerf op te heffen, maar 14 procent van de Doesburgers maakt hier gebruik van en ongeveer 12 procent van het kunststof afval wordt hier aangeboden.

 

‘Voor de VVD en de overige fracties is het belangrijk dat afval gescheiden aangeboden kan blijven worden. Huishoudens moeten dit zowel thuis met de plastic zakken of de oranje container kunnen aanbieden, maar ook bij de stadswerf voor die huishoudens die er thuis geen ruimte voor hebben of simpelweg alleen bij de stadswerf willen aanbieden’, aldus Martin Korporaal namens VVD Doesburg.