De aanbesteding voor het maken van de geluidswerende voorzieningen voor de locaties Lindewal – Burgemeester Nahuyssingel en de tunnel bij de Panovenweg in Doesburg gaat van start. Het college vraagt vijf marktpartijen een inschrijving te doen. Eind april wordt duidelijk wie de opdracht gaat uitvoeren. De planning is dat het werk voor het eind van 2014 klaar is.

 

De inschrijvers worden volgens de gemeente op vier criteria beoordeeld, te weten prijs, beeldkwaliteit, hoogte muur en omgevingshinder. Per criterium zijn punten te verdienen. Aan de inschrijver met de meeste punten wordt het werk gegund. Na de gunning vindt de uitvoering plaats tussen april en december 2014.

 

Op 27 februari heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Geluidswerende voorzieningen N317 vastgesteld. Hiermee is de planologische basis voor het realiseren van de geluidswerende voorzieningen gelegd. Het bestemmingsplan ligt vanaf 13 maart gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze periode kan nog door belanghebbenden bij de Raad van State in beroep worden gegaan.

 

Op vrijdag 14 maart onthult projectwethouder Jansen een bord als aankondiging van de start van deze laatste fase in het realiseren van de geluidswerende voorzieningen.

N317