Bijzondere vondsten van de archeologische opgravingen bij het Gasthuishofje werden onthuld in de Gasthuiskerk. Ruim 200 mensen bezochten de open middag om de archeologische vondsten en opgravingen te bekijken.

Voor het realiseren van de nieuwbouw plannen van de Gestichten van Weldadigheid was een archeologisch onderzoek noodzakelijk. Archeologen zijn ongeveer 6 weken bezig met opgravingen op de plaats waar een gebouw met parkeergarage komt. Hier zijn ze op zeer veel en bijzonder materiaal gestuit.

Voorzitter van de Gestichten van Weldadigheid, Cees Scheepers en burgemeester Loes van der Meijs onthulden een vitrine waarin een selectie van de vondsten werd tentoongesteld en toegelicht door de archeologen.

De opgravingen zijn enkele weken geleden gestart. De burgemeester is trots: ‘Er is er al veel gevonden en is er veel kennis vergaard over de oudste bewoning ter plaatse in de 13e en 14e eeuw. Dat is bijzonder en belangrijk voor Doesburg’. Ook zijn resten gevonden van de militaire kazerne uit de Franse Tijd. Verder troffen de archeologen beerputten, afvalkuilen en waterputten aan.

Twee vondsten springen in het oog:

1.   Een zilveren penning uit Lund (nu Zweden, toen Denemarken). De munt is geslagen tussen 1286 en 1319 onder koning Erik Menved. De munt is vrij zeldzaam, er zijn enkele vondsten bekend in Zutphen en Kampen. Het toont de vroege handelscontacten aan van Doesburgse handelaren met Denemarken. De ‘ommelandvaart’, handel in de Sont, waar de Hanzekooplieden haring inkochten en handel dreven.

2.   Een zwaardschedepuntbeschermer uit de 14e eeuw. De beschermer voorkwam dat je zwaard door de leren schede heen stak. Dergelijke objecten wijzen op de aanwezigheid van adel in de stad. Zwaarden werden niet door gewone burgers gedragen maar door edelen. Er waren in Doesburg meerdere adellijke huizen en blijkbaar was dat rond 1350 ook al zo.

De archeologen van de gemeente Zutphen, waar Doesburg mee samenwerkt, gaven een inleiding en een rondleiding op het opgravingsterrein aan de vele geïnteresseerde bezoekers.

De opgraafwerkzaamheden zijn binnenkort klaar. Daarna volgt een fase van conserveren en documenteren van alle vondsten.

Deze veelheid aan vondsten en de unieke vondsten leiden tot de zestiende Doesburgse Archeologische Publicatie (DAP). Als die klaar is, wordt deze DAP verkocht in het Museum De Roode Tooren. Ook zullen de vondsten daar later worden tentoongesteld.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn Xycleservice, PlusFitDoesburgRootz, CarConcept, Delikasa, Koenen Echte Bakker, TimeOut Events, LekkerszenZo, Restaurant De LiefdeHillenaar Optiek, Gasthuiskerk DoesburgSlaapspecialist Ralph Klaassen en La Boucherie.