Zowel de Coöp als Albert Heijn willen hun winkels in Doesburg uitbreiden. De supermarkten hebben hun plannen kenbaar gemaakt bij de gemeente, die op haar beurt hoopt dat twee sterke supermarkten meer bezoekers trekken naar de binnenstad.

Al enige tijd wordt gesproken over het herinrichten van de Kloostertuin, de parkeerruimte achter de supermarkten. Na gesprekken met de klankbordgroep waarin onder andere supermarkten, bewoners en wijkraad zijn vertegenwoordigd, is duidelijk geworden dan naast de Coöp ook Albert Heijn wil uitbreiden.

De gemeente wil nu de uitbreidingsplannen van de supermarkten koppelen aan de plannen om de Kloostertuin opnieuw in de richten. Daarnaast wil de gemeente deze plannen weer koppelen aan de plannen om de winkelstraat opnieuw in te richten.

De eerste summiere plannen van Albert Heijn heeft de gemeente ontvangen en hierbij randvoorwaarden aangegeven. Deze worden nu door Albert Heijn verwerkt en verwacht wordt dat ergens begin 2017 de uitbreidingsplannen van de supermarkten concreet kan worden gemaakt.

De supermarkten willen aan de achterzijde meer winkelruimte creëren. Dit zou in eerste instantie ten koste kunnen gaan van de parkeerruimte, maar door de parkeerplaats efficiënter in te richten neemt het aantal parkeerplaatsen naar verwachting zelfs toe. Gedacht wordt aan 30 extra parkeerplaatsen.

Daarbij wordt niet meer gepraat over ondergronds parkeren. Eerder dit jaar heeft de Gemeenteraad besloten om af te zien van onderzoek naar de mogelijkheden om ondergronds te parkeren. Dit vanwege de inschatting dat ondergronds parkeren te duur wordt voor Doesburg.

Vanwege vergunningen, financiën en het koppelen van de plannen van de Kloostertuin en de winkelstraatinrichting, is de inschatting dat in de tweede helft van 2017 de plannen gerealiseerd zouden kunnen worden.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn XycleservicePlusFitDoesburgRootzCarConceptDelikasaKoenen Echte BakkerTimeOut EventsLekkerszenZoRestaurant De LiefdeHillenaar OptiekGasthuiskerk Doesburg,  Stadshotel Doesburg , Edelsmederij Tobias en Brasserie Het Zesde Zintuig.