Wie wonen er in Doesburg in de toekomst, hoe doen ze dat en vooral waar? Dat zijn vragen die centraal staan op donderdag 13 maart 2014 op de eerste van de vier thema-avonden Wonen in Doesburg in 2030.

 

Een eerste stap richting de ruimtelijke structuurvisie is eind vorig jaar gezet. Een start is gemaakt met een bijeenkomst in jongerencentrum 0313, een wensboom op de Markt en ook de basisscholen hebben een bijdrage geleverd. Alle ingebrachte ideeën en wensen zijn gebundeld in een brochure, waarin ook de vragen voor de toekomst staan.

 

Diverse maatschappelijke organisaties, zoals Woonservice IJsselland, wijkraden, huurdersplatform en makelaars, zijn door de gemeente uitgenodigd voor deze avond. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel graag mee wilt praten, kan zich telefonisch aanmelden bij de gemeente of via ruimtelijkestructuurvisie@doesburg.nl.

 

Het thema Wonen is één van de vier thema’s, die in een brochure worden belicht. Ook voor de thema’s Werken, Recreëren en Voorzieningen volgen nog brochures. Ook voor deze thema’s wordt dan een aparte thema-avond georganiseerd.

 

In december vorig jaar is gestart met het opstellen van een nieuwe ruimtelijke structuurvisie. Tijdens een inspiratiecafé kon worden meegedacht over de ruimtelijke koers die de gemeente de komende 10-20 jaar moet gaan varen. Komen er bijvoorbeeld nog nieuwe woningen, hoe staat het met de werkgelegenheid, weten toeristen de stad te vinden en waar gaan de kinderen naar school? Dit zijn slechts een paar vragen die aan de orde komen in de Ruimtelijke Structuurvisie.

 

De structuurvisie bevat een streefbeeld op hoofdlijnen over het ruimtegebruik binnen de gemeente over circa 10 tot 20 jaar. Het plan zet de koers uit voor ruimtelijke ontwikkelingen en doet ook uitspraken over de identiteit van de stad. Hiervoor wordt op zoek gegaan naar het ‘Doesburgs goud’. Welke ingrediënten maken Doesburg zo bijzonder nu en in de toekomst?