Vanuit de Taalwerkplaats Doesburg wordt op donderdag 7 februari De Creatieve Schrijftafel in Doesburg georganiseerd. Het gaat om een groepsactiviteit waar taalliefhebbers op ongedwongen wijze bij elkaar komen en creatief aan de slag gaan met lezen en schrijven.


Aan de Creatieve Schrijftafel kan iedereen deelnemen, jong en oud. Het gaat niet om mooi of foutloos schrijven, maar om te ervaren wat er al schrijvend allemaal kan ontstaan. Ervaring met schrijven is niet nodig. Het streven is dat de deelnemers elkaar vanuit ieders persoonlijke achtergronden inspireren.


De Schrijftafel wordt begeleid door Marjolein Bulten, een van de vrijwilligers van de Taalwerkplaats. Zij brengt het creatieve proces op gang door het geven van korte schrijfopdrachten. Vervolgens gaan de deelnemers onderzoeken en uitwisselen wat ze – wellicht tot hun eigen verrassing – zoal kunnen op creatief taalgebied.


De Creatieve Schrijftafel wordt gehouden op De Linie 4, tegenover de apotheek, start om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Inloop is mogelijk vanaf 19.15 uur. Er kunnen maximaal 10 personen meedoen. Deelname kost 2 euro, inclusief koffie/thee. Men dient zelf pen en papier mee te brengen. Om teleurstelling te voorkomen is aanmelding vooraf aan te bevelen.


Voor opgave en/of eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met Marjolein Bulten,  decreatieveschrijftafel@gmail.com, 0313 – 438 772 of 06 – 20 314 313.