Op zaterdag 16 maart is er een vestingwandeling door de Hoge Linie in Doesburg. Het is de eerste wandeling van dit jaar. De vestingwandeling door de Hoge Linie wordt georganiseerd door Stad en Ambt Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren in samenwerking met Staatsbosbeheer, de Stichting Menno van Coehoorn en de Vogelwerkgroep.

 

De grote vestingbouwmeester van de Republiek onder Koning Stadhouder Willem III, Menno baron van Coehoorn, kreeg op 28 december 1697 van de Raad van State de opdracht de verdedigingswerken langs de IJssel en verder naar het noorden te inspecteren en rapport hierover uit te brengen.

 

Op 7 maart 1698 bezoekt hij Doesburg en in zijn rapport van 18 april stelt hij voor: “tot meerdere versterkinge van Doesburg een linie te maken, met gracht en contre-escarpes, over de hoogten van den ouden naar den nieuwen IJssel”. In 1701 is men met de werkzaamheden begonnen.

 

Ruim 100 jaar later (1807) werd het stelsel nog uitgebreid met ‘hoge tenaille-vormige batterijen’. In de volksmond in Doesburg is er altijd nog sprake van ‘de Batterijen’, de Hoge-Linie aan de oostzijde en de Lage-Linie aan de zuidzijde van de stad.

 

De vestingwandeling door de Hoge Linie wordt georganiseerd door Stad en Ambt Doesborgh/Streekmuseum De Roode Tooren in samenwerking met Staatsbosbeheer, de Stichting Menno van Coehoorn en de Vogelwerkgroep. Er wordt ruim aandacht besteed aan de vestingbouw en de natuurhistorische aspecten van het gebied. Duur van de wandeling ongeveer 2 uur. Het is raadzaam laarzen of stevig schoenen aan te trekken.

 

De excursie op zaterdag 16 maart vertrek om 10.00 uur vanaf het viaduct ter hoogte van de Van Middachtenweg en Coehoornsingel te Doesburg. Men dient zich vooraf op te geven (uiterlijk tot vrijdag 16.00 uur) bij Streekmuseum De Roode Tooren, telefoon 0313-474265 of email: museum@deroodetooren.nl.

 

De volgende wandelingen vinden plaats op 20 april, 18 mei, 15 juni, 20 juli, 17 augustus, 21 september en 19 oktober.

Hoge Linie