Wijkraad Binnenstad Doesburg organiseert op woensdag 15 mei de jaarlijkse Voorjaarsinloop voor bewoners van de Doesburgse binnenstad. Bewoners zijn tussen 10.30 en 11.30  uur van harte welkom bij Meipoort Koffie & Thee,  Meipoortstraat 20  in Doesburg.

 

De Voorjaarsinloop biedt bewoners en wijkraad gelegenheid om met elkaar in gesprek te komen over het wonen in de binnenstad, het hart daarover eens te luchten onder het genot van een kopje koffie, ideeën te spuien over handhaving, overlast, verkeersveiligheid, lantaarnpalen, bloembakken, enz. enz., kortom over alles wat het leven in de binnenstad mooier kan maken.

 

Want dat is wat de wijkraad binnenstad Doesburg wil: samen met bewoners het wonen in de binnenstad zo leuk en leefbaar mogelijk houden. Daarom is vorig jaar in overleg met bewoners een lijst met aandachtspunten opgesteld, de wijkagenda. Tijdens de Voorjaarsinloop is er ruim gelegenheid om de uitwerking van de wijkagenda met de wijkraad te bespreken.

 

Verhinderd op 15 mei? Geen probleem. Er is een tweede inloop gepland op 28 mei aanstaande. Zie ook de website www.wrbinnenstaddoesburg.nl voor informatie.

WR-Bestuur-voor-website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Peter Bakker