Woensdag 4 februari heeft er voor de eerste keer voorlezen in de bibliotheek plaatsgevonden. Het voorlezen is een gezamenlijke activiteit van de buurtacademie Doesburg , het project Voorlezen Thuis en de Bibliotheek Doesburg. Elke woensdagmiddag wordt er van 15.00 uur tot 16.00 uur voorgelezen in de peuterhoek van de bibliotheek. Het voorleesuurtjes is bedoeld voor alle kinderen vanaf 4 jaar. Aanmelden hoeft niet, kom er gewoon lekker bij zitten en geniet van het voorlezen, aldus de organisatie.

 

Voorlezen is niet alleen erg leuk, het is ook heel belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Voorlezen, al vanaf baby en peuter, zorgt er voor dat kinderen taalvaardiger worden en daarmee is de kans op taalachterstand en laaggeletterdheid als ze naar school gaan kleiner. Dit geldt zeker ook voor kinderen waar thuis niet altijd Nederlands gesproken wordt.

 

‘Voorlezen Thuis’ is een activiteit van de Buurtacademie Doesburg waarbij vrijwilligers een maal per week gaan voorlezen bij gezinnen thuis. Dit is een groot succes, waardoor zelfs gezinnen op de wachtlijst staan, omdat er niet voldoende vrijwilligers zijn zoekt de Buurtacademie voorlees-vrijwilligers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Antoinette Hovingh, coördinator Voorlezen Thuis van de Buurtacademie Doesburg telefoon: 0313-712400, mail voorlezenthuis@buurtacademiedoesburg.nl.

voorlezen