Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg (RRD) heeft deze week de kwaliteitstoets van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) doorstaan. Het project voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen en heeft daarvoor van het CCV een hercertificering met PLUScertificaat ontvangen.

 

Projectcoördinator Heleen Woelders zegt blij te zijn met deze erkenning. ‘Het is een bevestiging dat we in het project op de juiste manier werken en dat we onze zaken op orde hebben. Hulde aan de vrijwillige bemiddelaars die in koppels op pad gaan om de communicatie tussen buren weer op gang te brengen.

 

In 2012 behaalden RRD voor de eerste keer de certificering. De erkenning geldt voor twee jaar. Woelders: ‘Je kunt daarna ook in aanmerking komen voor een PLUScertificaat, die krijg je wanneer je de eerder gedane aanbevelingen aantoonbaar verwerkt hebt in de werkwijze. En dat hebben we gedaan.’

 

Buurtbemiddeling RRD behoort bij de eerste dertig projecten die het PLUScertificaat ontvangen. Het CCV is beheerder van de aanpak Buurtbemiddeling en het landelijke aanspreekpunt voor organisaties die Buurtbemiddeling aanbieden. In die hoedanigheid bewaakt het CCV de kwaliteit van de aanpak.

 

Buurtbemiddeling is een methode om buren die onderling problemen hebben, met elkaar in gesprek te brengen. Anno 2014 bieden 207 gemeenten Buurtbemiddeling aan, waar het oplossingspercentage gemiddeld 66 procent is. Ook is er een landelijke website die u tips en advies geeft: www.problemenmetjeburen.nl