36 Doesburgers hebben sinds de invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) per 1 oktober 2009 zich gemeld. Het gaat om jongeren tussen de achttien en 27 jaar zonder werk of scholing. Van de 36 zijn er 25 gestart met een zogeheten werkleeraanbod, een programma op maat met diverse onderdelen zoals onder andere scholing, stages en schuldhulpverlening.


Dat laat wethouder Willem Bouman weten op de website van de gemeente. ‘Kansen bieden aan jongeren en talenten benutten. Dat is de kern van de nieuwe wet. We willen geen talent onbenut laten’, aldus Bouman.


De WIJ is voor jongeren van 18 tot 27 jaar zonder werk of scholing. Deze jongeren krijgen een aanbod van de gemeente op basis van deze wet. Een aanbod van werk of een opleiding of een combinatie hiervan. Het doel is dat jongeren beter gekwalificeerd de arbeidsmarkt opgaan.


De jongeren die gebruik maken van de WIJ worden intensief begeleid en indien nodig geholpen bij het oplossen van problemen. Bouman: ‘We willen dat niemand buiten boord valt. Zo nodig helpen we om bijvoorbeeld schuldenproblematiek op te lossen’.


Uitkering

Een werkleeraanbod verschilt per persoon en kan bestaan uit sollicitatiebegeleiding, sollicitatietraining, vakgerichte scholing, een stageplaats, onderzoek naar beroepinteresse en scholingsniveau, schuldhulpverlening en inburgering.


Jongeren die een werkleeraanbod accepteren krijgen waar nodig een inkomen dat even hoog is als de bijstandsuitkering. Als zij het aanbod niet accepteren, dan vervalt het recht op een uitkering van de gemeente. Ook jongeren van zestien en zeventien jaar, die geen scholing volgen, kunnen recht hebben op een werkleeraanbod.


Een werkleeraanbod kan uit meerdere van deze onderdelen bestaan. Het einddoel is ervoor zorgen dat jongeren aan de arbeidsmarkt meedoen en mee blijven doen. Voor het aanvragen van een werkleeraanbod kunnen jongeren zich melden bij het werkbedrijf in Doetinchem. Voor informatie kunnen zo ook bellen met de gemeente Doesburg tel 0313 – 48 13 13.