De uitkomsten van de brainstormsessie van de Wijkraad Beinum over het samenstellen van een wijkagenda, worden donderdag 24 maart gepresenteerd. Dat gebeurt in De Linie 4 in Doesburg. De presentatie begint om 15.00 uur.


De wijkagenda is door de wijkraad in samenspraak met de wijkbewoners tot stand gekomen. Zij vormt de leidraad om de komende jaren plannen te realiseren. Om de plannen te realiseren is hulp nodig van de gemeente en vele (maatschappelijke) partijen en organisaties zoals scholen, gezondheidszorg, politie, woonservice, ouderen- en jongerenzorg, zo laat voorzitter Jelle Koning van Wijkraad Beinum weten.


Na de presentatie en de aanbieding van het rapport op 24 maart kan in informele sfeer van gedachten worden gewisseld. Als vervolg zullen met partijen afspraken gemaakt worden.


De wijkraad hield op 12 januari een brainstormsessie. Daarbij kwam naar voren dat veiligheid en buurtparticipatie het meest belangrijk wordt gevonden door de wijkbewoners. In het op 24 maart aan te bieden rapport wordt dieper ingegaan op de behoefte van de bewoners middels prioriteiten en suggesties.


Zie ook:
Veilligheid en buurtparticipatie belangrijk in Beinum

Wijkvergadering Wijkraad Beinum op 12 januari in De Wetelaar