Wijkraad Binnenstad Doesburg houdt op dinsdagavond 22 februari een bijeenkomst voor de inwoners van de binnenstad. Tijdens de bijeenkomst presenteert de wijkraad de resultaten van de enquête die in november 2010 is gehouden onder de inwoners.


De enquête vormde destijds de start van de wijkraadactiviteiten van de wijkraad. De bijeenkomst op 22 februari begint om 19.30 uur en wordt gehouden in het Meulenhuus, aan de Bergstraat 49 in Doesburg.


In de enquête werd de inwoners gevraagd naar hun mening over het wonen in de Doesburgse binnenstad. Daarop is door zo’n vierhonderd inwoners gereageerd. Een heel groot aantal volgens de wijkraad, dat een tamelijk representatief beeld geeft over de beleving van de inwoners over het wonen in de binnenstad.


Een ruime meerderheid is in het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de buurt waar men woont, zo laat de wijkraad vooraf weten. Niet iedereen, maar wel een duidelijke meerderheid voelt zich veilig in de binnenstad. Als men zich toch onveilig voelt dan is dat vooral ’s avonds en ’s nachts.


Maar niet alles is volgens de wijkaard rozengeur en maneschijn. Op onderwerpen als overlast, verkeer en openbare ruimte is nog veel verbetering noodzakelijk. Over de te verbeteren punten wil de wijkraad in gesprek komen met de inwoners van de binnenstad. Hoe het anders en beter kan is onderwerp van discussie tijdens de bijeenkomst.


De wijkraad nodigt alle inwoners van de binnenstad uit om op 22 februari aanwezig te zijn bij de presentatie van de enquête resultaten en bij de discussie over mogelijke verbeteringen.


Zie ook:
Wijkraad Binnenstad blij met grote hoeveelheid enquêtes