Wijkraad Noordelijk Molenveld ziet lichtpuntjes

De Stichting Wijkraad Noordelijk Molenveld is licht positief gestemd over de voortgang van de renovatiewerkzaamheden in de wijk. Sinds de aanstelling van een nieuwe projectleider eind vorig jaar zit er meer tempo in de werkzaamheden en is de communicatie verbeterd.


Dat zegt Jaap Scheltes, secretaris van de wijkraad tegen DoesburgDirect.nl. Dit naar aanleiding van de commotie over de ingrijpende renovatiewerkzaamheden in de wijk de afgelopen maanden.


‘We hebben het idee dat er meer vaart zit in het project nu er een nieuwe projectleider is aangesteld. Er worden sneller dingen afgemaakt. Daarnaast is de communicatie een stuk verbeterd. Maar al met al duurt het natuurlijk wel te lang voordat onze wijk helemaal gerenoveerd is’, aldus Scheltes.


De vertraging van de bouwwerkzaamheden ligt volgens Scheltes bij de aanvang van het project. ‘In het begin zijn belangrijke fouten gemaakt, zoals bijvoorbeeld het startpunt van de vervanging van het hoofdriool. Verder duurde het allemaal veel te lang en hebben we te kampen gehad met fikse wateroverlast en lang openliggende wegen’.


Door de problemen in de wijk moest wethouder Frans Hofman bijna het veld ruimen. Scheltes: ‘Wij distantiëren ons volledig van de motie van wantrouwen die ingediend is. Het is te makkelijk om een wethouder als hoofdverantwoordelijke aan te wijzen. Er zijn door meer partijen fouten gemaakt’.


Ondanks de lichtpuntjes denkt de wijkraad dat het nog heel het jaar duurt voordat alle werkzaamheden klaar zijn. ‘Er moet nog heel veel gebeuren. Door een vorstperiode afgelopen tijd is het alweer iets vertraagd. De wegen en riolering hebben prioriteit. Daarna komt de geluidswal.’


Op dit moment wordt gekeken welke geluidsscherm het beste is om op de wal te plaatsen. De wal die overigens lager is uitgekomen dan gehoopt. ‘Het scheelt zo’n zestig centimeter. We hebben bij de gemeente de vraag neergelegd om uit te zoeken hoeveel geluidreductie we nu mislopen omdat de wal lager is uitgevallen’.


Update 05-02-2010: Jaap Scheltes laat de redactie weten dat, ondanks dat de tekst vooraf is gecontroleerd, er toch een foutje in is geslopen. Een foutje die zorgt voor wat, naar nu blijkt, onnodige ophef. ‘Het scherm wordt alleen daar geplaatst waar nog geen wal zit. Dus niet op de geluidswal’, aldus Scheltes in een toelichting aan DoesburgDirect.nl.

33 reacties

 1. Peter

  Toch jammer dat de wijkraad dit anders ziet dan een aantal bewoners. Communicatie is er nog steeds niet naar de bewoners. Plotseling zijn er besluiten over langsparkeren op de Coehoornsingel terwijl de bewoners toch andere beloftes hebben gehad en er zijn nog steeds straten (naar mijn mening) onnodig lang onbestraat. Over de problemen rond lekke banden, schade aan auto’s en het beschadigen van vloeren nog maar niet te spreken. Steun de motie van wantrouwen volledig. Zal tijd worden dat de Doesburgse politiek ingrijpt want met die 600.000 zijn we er nog lang niet.

 2. appie van der beek

  een scherm op de wal?
  volgens mij is de wijkraad niet helemaal op de hoogte.
  Er zal alleen een scherm komen daar waar de wal niet aangelegd kon worden.

 3. arie niks

  Appie heeft gelijk dat er een scherm zou komen waar de wal ophoudt.
  Zoals ik al eerder heb geschreven is het echter muisstil. Ook de communicatie naar de bewoners Lindewal/Nahuyssingel zit volledig in de doofpot. Al enkele maanden hebben we niets meer gehoord. Niet van een wethouder, niet van een raadslid en uiteraard ook niet van enig ambtenaar.
  We zijn echter wel heel benieuwd wie nu het voortouw neemt van de net genoemde instanties. Welk raadslid voelt zich echt geroepen om zijn schouders hieronder te zetten, vraagt de buurt zich af. We komen er in de bijeenkomst van de Wijkraad Centrum zker op terug.

 4. pv

  Volgens wethouder jansen maakt het niets uit dat geluidswal lager is geworden met de geluids reductie. Er werd ook al zo lacherig gedaan dat een vrouw op een voor lichtings avond vroeg waarom de struiken weg moesten voor de zomer een tijd dat iedereen buiten leeft denk je nou echt dat die struiken dat geluid tegen houden mevrouw ????? .Nou we hebben het de hele zomer gemerkt wat een herrie komt er van die weg af .
  En nu komen er die vracht wagens precies boven de geluids wal uit en die maken volgens mij meer herrie dan een personen auto maar ja de bewoners lopen altijd te zeuren en hebben er toch geen verstand van . achja de gemeente heeft ons toch al in de zooi laten zitten meer dan een jaar lang toch .

 5. Richard Kok

  Jaap Scheltes laat in een mail aan de redactie van DoesburgDirect.nl weten dat het scherm alleen wordt geplaatst waar nog geen wal zit. Dus niet op de geluidswal.

 6. appie vd beek

  Arie, als voorzitter van Groenlinks moet dat toch niet moeilijk zijn om aan informatie te komen.

  En PV De wal doet wel degelijk zijn werk en het verschil is duidelijk hoorbaar als je eens op de panovenweg gaat staan.
  Natuurlijk doet ook de begroeing straks een duit in het zakje.

 7. pv

  beste appie wij wonen niet aan de kant van de panoven weg maar aan de andere zijde van deze weg En nu komen er die vracht wagens precies boven de geluids wal uit en die maken volgens mij meer herrie dan een personen auto die hoor je bijna niet meer ?

 8. arie

  Apie, dank voor je informatie, maar lezen is toch wel moeilijk. Ik schreef niet als GroenLinkser, maar als buurtbewoner en inwoner van Doesburg. En net als in het Molenveld blundert de gemeente, waar ook jij verantwoordelijk voor bent, enorm op het gebied van communicatie met haar inwoners. Daar ging het om, dus doe jij je best in de Raad!

  Groet, Arie Niks
  Kandidaat Prov. Staten!

 9. appie vd beek

  Arie lezen is zeker moeilijk. Jij vroeg (Al enkele maanden hebben we niets meer gehoord. Niet van een wethouder, niet van een raadslid) nou dan bedoel ik dat jij als voorzitter van Groenlinks toch aan alle informatie kan komen via jullie eigen raadslid.
  En verder ben ik geen raadslid maar fractie assistent. Ik weet wel dat er achter de schermen hard gewerkt wordt om ook dat laatste stukje te realiseren . Zodra wij daar meer over kunnen vertellen zullen wij dit zeer zeker doen

 10. HK

  Even terug naar het verhaal. Jaap zegt dat het voor het eind van het jaar klaar zou moeten zijn.
  Echter de wethouder heeft beloofd dat de wijk voor de bouwvakvakantie klaar zou zijn.
  Hierbij meegerekend de vorstperiode zou het toch uiterlijk half augustus moeten zijn dat de bewoners eens eindelijk uit de zooi komen.
  Degene die de foto heeft gemaakt zou moeten weten dat op dit punt de weg al 3 maanden open ligt en dat op openbare fotos nummerborden dienen te worden weggewerkt.
  Wat betreft de informatie voorziening: alleen een nieuwsbrief met daarin mededelingen. Inspraak is schijnbaar een woord dat hier niet bestaat. Als de wijkraad open wil zijn dan hadden ze allang een avond belegd waarbij uitleg aan de bewoners gegeven zou worden. Niet zoals nu weer langsparkeerplaatsen i.p.v. kopseparkeerplaatsen dat gewoon meegedeeld wordt.
  Een aantal mensen van politieke partijen buitelen ook hier weer over elkaar heen maar weet iedereen wel dat degene die vanuit de wijkraad de meeste bemoeienis heeft met het werk in de wijk op de kieslijst van de SP staat?
  Is dit geen belangenverstrengeling? Wiens belangen behartigd hij: van de partij of de bewoners?

 11. Yvonne Irving PvdA Doesburg

  De wijkraad ziet lichtpuntjes! Dit lijkt erop dat de wijkraad het dus ook erg zwart heeft gezien. Dit is nooit echt zo aan de bewoners meegedeeld.
  De raad is in afwachting van het rapport dat hopelijk zeer binnenkort klaar is. Daarin moet blijken wie er verantwoordelijk is voor welke fouten. En belangrijker nog wat ons nog te wachten staat.De wijkraad is niet het orgaan om zich op politiek pad te begeven en uitlatingen zoals, wij distantieren ons van de motie van wantrouwen zij niet gepast voor dit orgaan.Politieke gekleurdheid lijkt dan al snel aanwezig.
  De wethouder/ het college is nu eenmaal de eindverantwoordelijke en zoals bij alle processen die niet goed lopen is het de eindverantwoordelijker die conclusies moet trekken.

 12. arie niks

  Yvonne, met de laatste zin ben ik het helemaal eens. Zie vandaag de ingezonden brief van de opositie in de regiobode!

 13. Richard Kok

  Boeiend om deze discussie te zien ontwikkelen. Boeiend ook te zien hoe de politiek de discussie naar zich toetrekt, mogelijk met een bewust doel. De redactie van DoesburgDirect.nl houdt zich vanwege een neutrale en onafhankelijke houding bewust afzijdig van politieke strijd rondom dit onderwerp. Wij hebben in dit geval juist behoefte gehad om de mening van de wijkbewoners naar voren te laten komen. En hoe kan dat beter dan via de wijkraad? Persoonlijk vind ik het dan ook juist heel correct dat Jaap Scheltes niet inhoudelijk ingaat op de schuldvraag. Zijn doelstelling is om de werkzaamheden in zijn wijk zo snel mogelijk te voltooien. Maar laten we, zoals hierboven geopperd, het onderzoek en de voortgang van de werkzaamheden afwachten. En als we op deze plaats discussiëren, doe het dan alsjeblief onder eigen, volledige naam.

 14. R.Schrader

  Ik heb even een algemene opmerking (vraag).
  Mij is verteld dat de dijk een halve meter lager is geworden vanwege de persleiding die er voorlangs ligt, welke anders niet meer toegangkelijk zou zijn voor de toen geplande werkzaamheden.

  Vervolgens wordt die leiding toch niet opgegraven heb ik begrepen en zou de dijk dus gewoon verder opgehoogd kunnen worden toch? Kost een paar centen maar die hoogte is wel afgesproken en daar is vast en zeker iemand voor verantwoordelijk.

  Vervolgens begrijp ik dat er ook met oog op die persleiding geen kopse parkeerplaatsen meer komen maar file parkeerplaatsen. Onhandig en waarschijnlijk minder parkeerplaatsen. Waarom gebeurd dit en stemt de wijkraad SP en Stadspartij daar zomaar mee in?
  Of zijn dit bezuinigingen van onze wethouder om de kosten te drukken die hij zelf uit de hand heeft laten lopen?

 15. Marleen Cornelissen

  Richard, grappig dat jij ook constateert dat de politiek de discussie naar zich toe trekt. Dat viel mij bij eerdere onderwerpen ook al op. Jammer dat de politiek DoesburgDirect zo gebruikt. Ik vind deze website bijna een platform geworden waar de politiek hun standpunten kan verkondigen. Ik heb daardoor geen zin meer om me nog in discussie te mengen.

 16. Richard Kok

  Marleen,
  Het zou jammer zijn wanneer je zou stoppen met reageren. Informatie, kennis en meningen delen is een van de doelstellingen van DoesburgDirect.nl. Dit platform is er namelijk voor alle stakeholders van Doesburg; inwoners, organisaties, instanties, bedrijven, politiek. Dus blijf meepraten over belangwekkende thema’s in onze gemeenschap!

 17. Ellen Mulder-Metselaar

  Beste Marleen,
  en dat is nu precies waarom de VVD zich hierin niet heeft gemengd.
  Discussies als deze moeten in de Raad worden gevoerd.

  Met vriendelijke groet,
  Ellen Mulder-Metselaar
  Fractievoorzitter VVD Doesburg

 18. R.Schrader

  Alles goed en wel maar de politiek geeft ons (mij) geen antwoorden op de vragen die ik stel. Dus de politiek gebruikt dit medium alleen maar om positieve geluiden of geluiden die hun uitkomen (zie de oppositie VVD)te laten horen, dan lijkt het er op dat de PvdA de enige partij is die verteld waar het op staat.

  Want waar blijft nu het antwoord van de SP, Stadspartij, wijkraad en wethouder Hofman (D66)? Ik mag toch aannemen dat zij dit forum ook lezen.

  Hebben wij geen recht op antwoorden of worden er zomaar zaken over de ruggen van de burgers besloten. We hadden tijdens de bijeenkomsten toch duidelijk te horen gekregen hoe e.e.a. eruit zou komen te zien in onze wijk. Uiteindelijk zijn en worden de bewoners van het Noordelijk Molenveld van al dit politiek geneuzel de dupe.

  Groet Richard

 19. Yvonne.Irving PvdA Doesburg

  Vreemd hoor de reacties dat de politiek zich niet zou moeten mengen en dat discussies in de raad moeten worden gevoerd. De nieuwe vormen van media geven nu juist een uitgelezen kans om direct een open gesprek met burgers te hebben de drempel voor de burger is laag en de politiek bereikt de burger op een snelle manier. Het is open en transparant.Juist op deze manier staat de burger dicht bij de politiek en juig ik deze vorm van communicatie toe!

 20. Hanny

  De kans een open gesprek met de burger (lees: bewoners Noordelijk Molenveld) te hebben nemen de politieke partijen op een uitzondering na niet.
  De uitnodiging om eens te komen voor een kop koffie en het zelf te zien en met bewoners te praten is slechts door 2 partijen aanvaard. Eén partij vrijwel direct, de ander wat later, maar de rest heeft het af laten weten en zelfs niet gereageerd.
  Ook vanuit de PvdA was het angstvallig stil.
  Zoals Richard al schreef antwoorden komen er niet wijzigingen worden zonder meer doorgevoerd zonder overleg of uitleg.
  Beleg dan als politiek een avond waar bewoners uitleg krijgen en vragen kunnen stellen maar die is er na de informatieavond midden 2009 niet meer geweest.
  Denk dat dat veel onrust weg zou kunnen nemen. Nu krijgt iedereen het gevoel “alles maar zo door de strot geduwd krijgen”.
  Hierdoor stapelt iedere verandering zich boven op de ander en wordt de tegenzin hier tegen steeds groter.
  Als men iets wil weten moet men zelf bellen en een één op één gesprek schiet niet echt op.
  Leest men 23.000 euro voor een uitbreiding skatebaan, 65.000 euro meer voor een korfbalveld maar voor onze kopseparkeerplaatsen is geen geld!!!!!
  Dit is niet te begrijpen.

 21. appie van der Beek

  Ik ben het helemaal met Yvonne eens. Waarom geen dialoog met diegene die er behoefte aan hebben.
  bv deze;
  Richard Schader;(minder parkeerplaatsen. Waarom gebeurd dit en stemt de wijkraad SP en Stadspartij daar zomaar mee in?)Het zijn hier niet alleen de Sp en de Stadspartij die hier mogen en zullen instemmen.
  Dit is net zo goed de verantwoordelijkheid van alle andere partijen.
  Let wel er loopt momenteel een groot onderzoek over deze revitalisering en zolang die nog niet is afgerond kunnen we nog nergens op reageren.
  En als hier iemand blauw of rood gekelurd is maakt mij niks uit, ik reageer op dit soort zaken op persoonlijke titel en als bewoner van het noordelijk Molenveld,het gaat erom dat we er met zijn allen een mooie wijk voor terug krijgen en meer niet.Sterkte Richard want ik zit net zolang als al die andere bewoners al veel te lang in deze rotzooi.

 22. Marleen Cornelissen

  Beste Yvonne e.a.
  Dialoog, helemaal prima. Yvonne, je weet dat ik daar heel erg voor ben. Hier en op twitter.
  Maar ik vind dat de discussie bij dit onderwerp wel erg door de politiek wordt uitgebuit om hun standpunten te verkondigen. Ik vraag me af of, gezien de ernst van de situatie voor de bewoners van het N. Molenveld, het wel verstandig is. Zij hebben er wellicht meer aan als de politieke partijen in de Raadzaal meer hun best doen. Daad bij het woord voegen. Nu gebeurt dat ongetwijfeld ook, maar dat zien de bewoners veel minder. Die zien, zwart-wit gezegd, alleen maar dat jullie hier je zegje doen. Weer die beeldvorming… ;).
  Maar succes voor de politiek met dit gevoelige onderwerp, nog meer succes voor de bewoners van het N. Molenveld.

 23. Hanny

  Vanmiddag het volgende gehoord van een buurtbewoner.
  De stoepen op de Molenveldsingel zouden een tegel smaller worden, dus 6 tegels breed. Echter nu worden ze 8 tegels breed gelegd. De buurtbewoner ging maar eens navragen op de bouwkeet bij Jaartsveld.
  Antwoord van Jaartsveld: Er ligeen kabels onder de stoep en als we een tegel minder leggen (dus 6) kan dat niet met de putten en kabels.
  Hieruit kan men de volgende logica concluderen: Dan leggen we ze maar een tegel breder is er toch een tegel verschil!!!!!!!!!!!!!!
  Dan hadden ze toch weer gewoon 7 tegels kunnen leggen, dit lag er namelijk al en daar pasten kabels en putten in.
  Nu wordt de weg niet 30 cm breder maar 30 cm smaller.
  De vraag doet zich voor of er dan straks als er weer auto’s geparkeerd staan nog wel hulpverleningsvoertuigen door kunnen want dat kon voor de renovatie maar net.
  Om reden dat het een erg smalle weg was zou het breder worden nu wordt het nog smaller.
  Is dit nu Doesburg op zijn kop?????????

 24. R.Schrader

  Hanny, ik wist niet dat we voorheen 7 tegels hadden. Als dat zo is dan moeten ze zich inderdaad schamen. En dan kan Appie wel roepen dat er “radiostilte” is door het onderzoek over deze revitalisering, maar ze gaan even zo vrolijk door met alle aanpassingen die niet afgesproken waren door te voeren.
  Dat is toch te gek voor woorden lijkt me. En wordt dan straks alles terug gedraaid??

  Verder beste Appie, volgens mij bestaat de coalitie toch echt uit de SP/Stadspartij/D66. Over D66 hoeven we niks te zeggen want daar zit de initiatief nemer van de meeste veranderingen. En dan rest toch echt de vraag aan SP en de Stadspartij om antwoorden te geven waarom zij met deze zaken akkoord gaan. Want meestal helpen deze partijen D66 aan een meerderheid van stemmen om zaken door te drukken lijkt me. Plus als coalitie heb je toch de verantwoording dat je de mensen uitlegt waar je mee bezig bent. Dus nou niet de kop in het zand steken als het wat vervelender wordt.
  Wij Molenveldbewoners hebben gewoon recht op antwoorden.

 25. appie van der Beek

  Als er mensen zijn die vragen of opmerkingen hebben over dit soort zaken,mail ons en maak een afspraak om eens met enkele mensen van de fractie dit soort zaken te bespreken.
  Nu krijg je allerlei welles en nietes verhalen en we schieten er allemaal niks mee op.
  Op die manier kunnen we meer bereiken dan op deze onpersoonlijke manier.

 26. Floris Beumer

  De Stadspartij wil alles weer achter gesloten deuren hebben, gezien de reactie van Appie. Maar internet is er juist om transparantie te bevorderen. En tsja, als er dingen niet goed gaan – zoals in Noordelijk Molenveld – dan wordt dat ook genoemd. Openheid en transparantie heeft niets met ‘onpersoonlijke manier’ te maken. Inderdaad, met welles nietes verhalen schieten we niets op. Daarom is er internet en openheid. Komop Appie, blijf meepraten en zorg voor openbaarheid. Het is immers 2011!!!

 27. appie van der beek

  Floris , er gebeurt niets achter gesloten deuren iedereen kan een afspraak maken als er behoefte is.
  En natuurlijk blijf ik dit soort media bezoeken.
  En ook via twitter en hyves blijft de stadspartij bereikbaar .

 28. Hanny

  Appie, de uitnodiging om eens te komen kijken hier op het Noordelijk Molenveld en een kop koffie te drinken en tegelijkertijd met de bewoners te praten hebben jullie niet aangenomen.
  Dus….. blijft er weinig anders over dan via deze weg.
  Behoudens één partij (het CDA) die wel de gelegenheid heeft aangegrepen om hier te komen kijken en praten is er van alle partijen geen enkele reactie gekomen op de uitnodiging.

 29. appie

  Hanny aan wie is die verstuurd?

 30. Hanny

  de uitnodiging heb ik mondeling gedaan op de avond dat ik heb ingesproken.En later nog een brief aan de leden van de commissie VROM op 16 januari

 31. R.Schrader

  Beste Appie,

  Zoals je leest mankeert er dus wel degelijk iets aan de manier van communiceren van de politiek (lees stadspartij/SP). Vertel nou maar gewoon eens hoe het zit en niet in achterkamertjes met een kop koffie.
  Waar blijven nu jou eigen wethouder en die van de SP? Of ben jij hun spreekbuis?
  Wel van alles beloven maar weinig nakomen. Je maakt mij niet wijs dat zij dit niet lezen.
  Gewoon bang voor gezichtsverlies lijkt me. Maar ja dat is ook politiek.

 32. Peter

  Ik heb het even op foto’s nagekeken en ik kom tot de conclusie dat de stoep altijd al 8 tegels breed is geweest. Doet niets aan het feit dat er toezeggingen gedaan zijn dat de stoep een tegel minder breed zou zijn maar toch. Blijkbaar ziet het met nieuwe tegels er breder uit. Of zou het komen doordat we al zolang in de rotzooi zitten dat we niet meer gewend zijn om een stoep te hebben???

 33. Hanny

  Had ook al gehoord dat we 8 tegels hadden, foutje onzerzijds.
  Echter net als Peter meldt: al zo lang geen echte stoep meer dus lijkt het waarschijnlijk zo breed.
  Maar ja een tegel minder kon niet dus alweer iets wat niet volgens de planning loopt.
  Ben benieuwd hoeveel er aan het eind van de renovatie nog over is gebleven van de plannen die ons voorgeschoteld zijn.
  Ben het nu wel erg beu al dat zand, kan niet meer voor en niet meer achter eruit zonder door het zand c.q. modder te moeten baggeren.aarv

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑