De kennistest van De Roode Tooren in het kader van de expositie “De Oude IJssel van de bron tot Doesburg” heeft vijf winnaars opgeleverd. De kennistest werd gehouden tijdens de 42ste Doesburg Binnenste Buiten enkele weken geleden.


Bezoekers van de kraam voor het museum moesten aan de hand van foto’s twaalf adelijke huizen uit het stroomgebied van de Oude IJssel herkennen en benoemen. Daarbij varieerde het aantal fouten van nul tot twaalf. De meeste inzendingen hadden twee fouten, waarbij vrijwel altijd Schloss Rodehorst werd verwisseld met Haus Hardenberg.


Uit de foutloze inzendingen werden de volgende prijswinnaars getrokken: G.J.W. Huitink te Ulft, M.L. Teunissen te Arnhem, Maya Overbeek te Ulft, Ada ter Hart-Peelen te Doetinchem en Jet Erinkveld te Ulft.


“De Oude IJssel van de bron tot Doesburg” is een tentoonstelling waarin diverse aspecten van de Oude IJssel worden behandeld. Beginnend bij de situatie in de IJstijden en de bewoning van het gebied van het Mesolithicum tot de IJzertijd komen we bij de rivier van nu; van de bron bij Reasfeld tot de monding bij Doesburg in de IJssel.


Verder is er onder andere andacht voor het ontstaan van de ijzergieterijen, de kastelen en adelijke huizen, de waterstaatsgeschiedenis, scheepvaart en recreatie. Tot slot de ecologische situatie rond de rivier, waarbij de bijzonder positieve omstandigheden onder andere voor de terugkeer van de otter heeft geleid.


Zie ook
Expositie over Oude IJssel in De Roode Tooren