De woningcorporatie in de gemeente Doesburg, Woonservice IJsselland, is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Commissarissen. Gevraagd wordt om iemand met een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau, met ruime bestuurlijk ervaring in complexe organisaties en affiniteit met de volkshuisvesting.

Wegens het einde van de zittingstermijn van één lid, wil de Raad van Commissarissen graag in contact komen met kandidaten die belangstelling hebben voor de functie van lid van de raad van commissarissen – financieel/economisch profiel – en tevens lid van de auditcommissie met ingang van 1 januari 2021. Gezien de samenstelling van de raad worden met name vrouwen uitgenodigd om te reageren op de vacature.

De Raad van Commissarissen werkt vanuit de principes van de Governancecode woningcorporaties en de governancereglementen van de stichting. Leden van de raad van commissarissen moeten in ieder geval beschikken over een kritisch-analytisch oordeelsvermogen op strategisch en beleidsmatig niveau, ruime bestuurlijke ervaring in complexe organisaties en affiniteit met de volkshuisvesting.

Zij zijn in staat een goed evenwicht te vinden tussen enerzijds hun toezichthoudende functie en anderzijds het fungeren als klankbord voor de directeur-bestuurder. Bij voorkeur zijn leden van de Raad van Commissarissen woonachtig in het werkgebied van de stichting. De leden van de raad van commissarissen ontvangen voor deze werkzaamheden een vast honorarium.

De selectiecommissie bestaat uit twee leden en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Eventuele benoemingen moeten voorgelegd worden aan de Autoriteit Woningcorporaties, welk advies gevolgd zal worden. Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie, voorzien van een CV, vóór 30 mei 2020 te sturen aan de raad van commissarissen van St. Woonservice IJsselland, via email naar algemeen@wijwonen.nl, met vermelding van sollicitatie RVC in het onderwerp.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzDelikasaRestaurant De LiefdeHillenaar Optiek,  Edelsmederij Tobias , MKB Tele.com, en Etos Doesburg