Het is de eerste zondag van de maand, dit betekent een blog van de Buurtacademie. Voordat ik in ga op de Buurtacademie wil ik eerst de lezers van Doesburgdirect.nl een fijn en mooi 2014 toewensen. Met plezier heb ik de rubriek ‘mijn 2013’ gelezen, wanneer ik lees hoe er naar Doesburg wordt gekeken en welke dromen er voor Doesburg zijn, kan 2014 een mooi jaar worden, een nieuw jaar met nieuwe kansen. In de eerste blog heb ik u laten weten dat de Buurtacademie een brede voorziening voor de inwoners van Doesburg is. Deze voorziening wordt mogelijk gemaakt door betrokken vrijwilligers. In deze blog neem ik u mee in wat de Buurtacademie doet en waarom wij dit doen.

 

Gemeente Doesburg wil een voorziening voor haar inwoners bieden, waarbij inwoners in een multifunctioneel gebouw terecht kunnen voor verschillende doeleinden op het gebied van participatie, educatie en ontmoeten. Hierbij is ‘verbinden’ het centrale thema.

 

Dit betekent dat u bij de Buurtacademie onder andere terecht kunt, wanneer u een nieuw initiatief wilt ontwikkelen, een ruimte wilt huren om bijvoorbeeld een activiteit te organiseren of wilt deelnemen aan een activiteit. Maar ook wanneer u op zoek bent naar vrijwilligerswerk. Om meer indrukken te geven van wat er bij de Buurtacademie gebeurt, geef ik u graag een aantal voorbeelden van activiteiten.

 

Wellicht heeft u gehoord van SOOSiaal, waarbij een groep inwoners zich inspant om mooie activiteiten te organiseren waarbij jong- en oud met elkaar worden verbonden. Elke donderdag komt de groep in de Buurtacademie bij elkaar en ontwikkelen nieuwe activiteiten. Zo is er een film uit de jaren ’50 vertoond en is de groep van SOOSiaal bij twee verzorgingshuizen geweest om met ouderen spelletjes te doen. Niet alleen de ‘oud Hollandse’ maar ook de moderne spelletjes, zoals het bowlen met de WII.

 

Een ander voorbeeld is de Taalwerkplaats. De Taalwerkplaats bestaat uit de activiteiten, Voorlezen Thuis en Taalmaatjes. De Taalmaatjes zijn er voor alle mensen die de Nederlandse taal beter willen leren. Bij de Taalmaatjes gaan vrijwilligers samen met deelnemers die anderstalig zijn samen aan de slag met taal bij de Buurtacademie. Niet in alle gezinnen is het mogelijk om in het Nederlands voor te lezen. Bij Voorlezen Thuis, wordt 20 weken lang, een keer per week voorgelezen aan kinderen tot 7 jaar. Ook zijn er nog andere taalactiviteiten bij de Buurtacademie, zoals het schrijven van Levensboeken en de Creatieve Schrijftafel.

 

Zoals ik u in de vorige blog liet weten is het mogelijk een burgerinitiatief via of met de Buurtacademie te ontplooien. Ook hiervan kan ik u een voorbeeld geven. Er is een inwoner in Doesburg die zich hard maakt tegen huiselijk geweld. Deze persoon wil inwoners hierover informeren, samen hebben we gekeken hoe dit onderwerp op een juiste manier onder de aandacht gebracht kan worden. Wij hebben samen nagedacht over dit onderwerp, hebben bekeken hoe en wie wij hiervoor kunnen benaderen en wij hebben contact gelegd met verschillende organisaties. Dit alles heeft er toe geleid dat er dit voorjaar zes bijeenkomsten gepland staan waarbij dit onderwerp op een bijzondere manier onder de aandacht gebracht wordt. Hoe? Dat houd ik nog even geheim, maar het zal u niet ontgaan.

 

De Buurtacademie werkt samen met andere organisaties, een voorbeeld van een organisatie waar mee wordt samengewerkt is Caleidoz. Door deze samenwerking heeft in 2013 het mobieltjesproject plaatsgevonden. Hierbij gaven jongeren aan 55+ ers instructie hoe met een mobieltje kan worden omgegaan. In 2014 wordt samen met Caleidoz het Repaircafé georganiseerd. Bijeenkomsten die draaien om (samen) te repareren.

 

Hierboven een aantal voorbeelden van wat de Buurtacademie doet. Zoals u kunt lezen vinden activiteiten niet alleen in het multifunctionele gebouw plaats maar ook daar buiten. Om te zorgen dat dit alles kan plaatsvinden zijn vele betrokken vrijwilligers aangesloten bij de Buurtacademie, zonder deze vrijwilligers kan dit niet plaatsvinden. Samen doen wij dit om de inwoners van Doesburg een mooie voorziening te bieden.

 

De Buurtacademie is de schakel tussen mensen onderling en mensen en organisaties, de Buurtacademie verbindt. Graag tot de volgende blog op zondag 2 februari, of eerder bij de Buurtacademie.

 

EstherEsther Bosgoed

Coördinator Buurtacademie Doesburg

www.buurtacademiedoesburg.nl