College Doesburg steunt DOV-plan voor ondernemersfonds

Het college van Burgemeester en Wethouders van Doesburg is in principe bereid medewerking te verlenen aan het instellen van een Ondernemersfonds in Doesburg. Dit naar aanleiding van een verzoek van de Doesburgse Ondernemers Vereniging (DOV). Het instellen van dit fonds moet leiden tot een betere verdeling van de kosten voor promotionele activiteiten onder alle ondernemers in de binnenstad. Die kosten worden nu alleen gedragen door de leden van DOV.

 

Het ondernemersfonds past binnen de ontwikkelingen die het college voor ogen heeft met de uitvoering van het economisch beleidsplan, zo laat de gemeente weten. Vitalisering van de binnenstad is een van de speerpunten. Het college wil nadrukkelijk samen met de ondernemers hierin optrekken.

 

Aanleiding voor het verzoek van DOV is volgens de gemeente tweeledig. Enerzijds draait iets meer dan de helft van de ondernemers in de binnenstad op voor de kosten van promotionele activiteiten; namelijk de leden van DOV. De activiteiten komen alle ondernemers ten goede, maar het stijgende aantal freeriders (niet-leden) bedreigt de uitvoering van de activiteiten.

 

Anderzijds staan ondernemersverenigingen voor de uitdaging om het bestuurlijke werk te professionaliseren. De inzet van vrijwilligers vormt vaak een te smalle basis. Met een ondernemersfonds, gevoed door bijdragen van alle ondernemers uit de binnenstad, ontstaat een groter netwerk, waarmee een professionaliseringsslag desgewenst makkelijker te maken is.

 

De steun van het college is een eerste stap op weg naar het ondernemersfonds. DOV gaat een raadplegend referendum organiseren om voldoende draagvlak voor de invoering van reclamebelasting aan te tonen. Het college wacht de uitkomst van het referendum af.

 

Als er voldoende draagvlak aanwezig, gaat het college op aangeven van de DOV een voorstel voor de raad verder uitwerken. Hierin wordt dan onder meer ingegaan op de toekomstige organisatie, die het fonds moet gaan beheren. De gemeenteraad heeft hierin uiteindelijk het laatste woord.

 

 

9 reacties

 1. robert duis

  @Leden van de DOV.

  Het College denkt in samenwerking met de leden van de DOV via een Reklame Belasting ………
  ……… een FREERIDER te kunnen dwingen mee te doen aan een Ondernemersfonds?
  Heb ik dat goed begrepen? …….

  ….. En dit alles nadat een Referendum het sein op groen heeft gezet v.w.b. een voldoende draagvlak?

  “Wishfull Thinking” …….dunkt mij.

  Immers, waarom zou een FREERIDER wel voor deze reklame-belasting (ondernemersfonds)
  zijn ……..terwijl hij geen (nooit) DOV-lid wilde worden?

  Initiatieven van de DOV-LEDEN ( de “goeden ) zullen nu eenmaal onder de FREERIDERS ( de “kwaden” )
  moeten (blijven) lijden. Zo is het leven in het algemeen; zo is het leven van ondernemers niet anders.

  De burgers van Doesburg zouden de DOV-leden moeten begunstigen en als dat het geval is ……
  …….. is Een Referendum – Een Reklame Belasting en een Ondernemersfonds helemaal niet nodig.

 2. Frans van der Krul

  Onder de naam reclamebelasting kan in Nederland door de gemeente een belasting worden geheven.
  (artikel 227 Gemeentewet of artikel 59 FinBES).
  De vraag is wel eens gesteld of de heffing van een reclamebelasting in strijd is met het EG-recht.
  Hoe hoog zal deze heffing dan wel niet zijn , 500 euro per winkel? Dit ongeacht de grootte of wordt deze afhankelijk van de grootte van het naambordje?

 3. robert duis

  @Frans van der Krul.

  Good Point!

  Een winkelier dwingen tot “reklame-belasting?” No Way!

  Een winkelier vragen of hij zo sportief wil zijn om ook lid van de DOV te worden …..
  ……teneinde gezamenlijk sterk(er) te staan: SOLIDARITEIT……DAAR GAAT het OM!

  Laat de OVERHEID vooral met rust in deze.

 4. Richard Kok

  Het idee zal ongetwijfeld zijn dat er prijsdifferentiatie wordt toegepast. Wie een kleinere pui/etalage heeft, zal minder betalen. Of wie aan de rand van het kernwinkelgebied zit, zal ook minder betalen.
  Maar de exacte regels zullen binnenkort wel bekend worden gemaakt.

  Als vervolgens het door alle ondernemers ingelegde geld volledig ten goede komt aan de financiering van activiteiten en evenementen, is er volgens mij veel mogelijk. Meer dan het budget dat wat er nu is vanuit DOV voor activiteiten en evenementen.

  Ik zie mogelijkheden.

 5. Frans van der Krul

  Richard,
  Ik zie ook zeker mogelijk heden om wat te doen.
  In het korte verleden is er gesproken om de ruit oppervlakte belatend te maken voor de Reclame belasting, denk nu gezien de zeer mooie oplossing bij AH, deze maar weinig ruit oppervlakte heeft.

  Maar de exacte regels zullen binnenkort wel bekend worden gemaakt?
  Dacht dat dit net iets anders ligt : DOV gaat een raadplegend referendum organiseren en de raad is en blijft het hoogste woord.

 6. Frans van der Krul

  belatend moet zijn bepalend

 7. Frans van der Krul

  Waarom reclamebelasting?
  In leiden is de OZB voor niet woningen verhoogd. Het geld dat daarmee extra is opgehaald is ter beschikking gesteld aan het Ondernemersfonds Leiden. Inmiddels kennen de besturen op de diverse bedrijventerreinen en in diverse winkelcentra de bedragen die zij mogen uitgeven aan hun collectieve ondernemersbelangen.Er is daarmee gezorgt voor een innings systheem dat weinig kosten met zich meebrengt en daarmee een goed draagkracht principe kent.

 8. Kees van Immerzeel

  Het ondernemersfonds is geagendeerd voor de komende commissievergadering Bestuur & Organisatie (BO). Ik verwacht dat dan de discussie over de meest wenselijke manier van belastingheffing centraal zal staan. Het lijkt me reeel om voor het principe “de zwaarste lasten op de sterkste schouders” te kiezen. Dus niet eenzelfde bedrag voor iedere ondernemer. Maar het belangrijkst is dat het ondernemersfonds er komt. Daarmee wordt een betere promotie en organisatie van de binnenstad mogelijk.

 9. Paul Zwiers

  Een opmerkelijk initiatief van een ondernemersvereniging om de overheid te vragen een belasting in te voeren. Ondernemers zijn meestal voor deregulering; minder regels en minder belastingen!
  Zal een heftige discussie worden bij de ondernemers onderling. Wat de een ervaart als een omzet verhogende promotionele activiteit zal de andere ondernemer juist ervaren als een omzet verlagende activiteit. Ik denk dat er al snel gepleit zal worden voor een compensatiefonds voor ondernemers die omzetverlies lijden door bijvoorbeeld braderie. Door slechte bereikbaarheid winkels wijken er veel klanten uit naar de omgeving.
  Als er ook nog gedifferentieerd moet worden lijkt me het plan helemaal onuitvoerbaar. Wie gaat dat berekenen wie de sterkste schouders heeft, of het meest uit de loop zit of de meeste m2 glas heeft….

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑