Doesburg houdt toeristische focus op Achterhoek

Doesburg blijft zich voorlopig vooral richten op de Achterhoek als het om toerisme en recreatie gaat. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W op vragen van GroenLinks. GroenLinks stelde onlangs vragen aan het college na het faillissement van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme en wees daarbij op de mogelijkheden om samen te werken met het Regionaal Bureau voor Toerisme Knooppunt Arnhem-Nijmegen (RBT-KAN).


Op dit moment blijft onze focus gericht op een doorstart van het Achterhoeks Bureau voor Toerisme en het continueren van samenwerking binnen het verband van de Stadsregio, zo laat het college weten in antwoord op de vraag van GroenLinks of het college bereid is om over te stappen naar RBT-KAN.


Doesburg richt zich vooralsnog op het terrein van toerisme en recreatie blijvend op de Achterhoek. ‘Doesburg is traditioneel sterk verbonden met de Achterhoek. Onze VVV maakt daar ook deel van uit. Vandaar ook onze relatie met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar een doorstart van dit bureau. Wethouder Westra heeft wel een gesprek gepland met RBT-KAN’, aldus burgemeester Kees Luesink in antwoord op de vragen van GroenLinks.


Fractievoorzitter Kees van Immzerzeel van GroenLinks Doesburg vindt het jammer dat Doesburg niet overstapt naar het RBT-KAN omdat deze organisatie in zijn ogen een kans biedt om Doesburg onder meer potentiële toeristen te promoten. ‘Hoopgevend is wel dat in de brief van B&W staat dat er door wethouder Westra een gesprek is gepland met het RBT-KAN’, aldus Van Immerzeel.


16 reacties

 1. robert duis

  Als het gaat om het promoten van de stad Doesburg lijkt het mij tijd worden van het “afschudden van enig “ethnocentrisch denken” of met andere woorden enige “helicopter-view” in de strijd om de toerist te gaan gooien.
  In gewoon Nederlands: “Realiseert de Doesburger zich eigenlijk wel dat 90% van de mensen, die in de Randstad Holland wonen NIET WETEN waar DOESBURG überhaupt ligt, laat staan wat DOESBURG te bieden heeft?
  Mijns inziens moet de stad Doesburg zich dus niet richten op de Achterhoek en/of op de Regio Arnhem / Nijmegen, maar op:
  a) de Randstad Holland; b) de Skandinavische landen (Fransen / Spanjaarden en Italianen zoeken de kou toch niet op) en c) vooral Japan / Hong Kong / Taiwan en China.
  Daar wonen de mensen die Doesburg niet kennen en hun “ogen zullen uitkijken”.
  Die lieve mensen in de Achterhoek nog vertellen dat Doesburg een Mosterd-fabriek heeft is hetzelfde als hen vertellen “dat de IJSSEL de mooiste rivier van Nederland is”.
  Grenzen verleggen dames en heren van het college van B&W van de stad Doesburg!

 2. Bert Stulp

  Waar het hier om gaat is natuurlijk welk toeristisch bureau de belangen van Doesburg het beste kan dienen, is dat het Achterhoeks Bureau van Toerisme (nu failliet, mogelijk doorstart) of is dat het Regionaal Bureau voor Toerisme van de regio KAN. Eén van deze bureaus moet dan Doesburg op de kaart zetten in de Randstad, Noordrijnland Westfalen e.d. Welk bureau is daar het beste toe in staat? Wij van GroenLinks willen dat de gemeente daartoe een duidelijke afweging maakt op basis van argumenten. Uit de antwoorden van het College blijkt nu dat ze onvoorwaardelijk bij het A.B.T wil blijven en dus doof is voor argumenten om mogelijk over te stappen.
  Wij denken dat dit geen juist beleid is. Toerisme is voor Doesburg van enorm belang. Zo zijn er b.v. recentelijk nog enkele restaurants gesloten die mkogelijk open hadden kunnen blijven als we meer toeristen hadden weten aan te trekken.

  Een belangrijk verschil tussen het A.B.T. en het R.B.T. is de presentatie van de gebieden waar ze toeristen voor willen aanspreken. Het A.B.T. presenteert vooral de Achterhoek als een eenheid. Ze zet vooral het Achterhoekse landschap, de natuur, de cultuur, de pittoreske dorpjes op de voorgrond. Pas na lang zoeken op de site blijkt dat er ook nog een heel mooi stadje ligt: Doesburg. Iemand die geen zin in de Achterhoek heeft, komt dus ook niet in Doesburg terecht.
  Het RBT KAN werkt op een andere manier. Zij heeft geen toeristische eenheid maar “verkoopt” toeristische streken zoals de Betuwe, de Veluwezoom, Rijk van Nijmegen enz. Je ziet dus in één keer wat de belangrijkste toeristische gebieden zijn.
  Wij denken dat het RBT alleen daardoor al veel meer toeristen trekt. Als de wethouder van toerisme er in zou slagen Doesburg (of b.v. de IJsselstreek met Doesburg) bij het RBT als apart toeristisch “produkt” geaccepteerd te krijgen, dan zou onze stad hier enorm van kunnen profiteren. Als men dat daar niet zou willen en Doeburg b.v. alleen als onderdeel van de Liemers willen zien, dan schieten we er weinig mee op. Toch lijkt het ons het proberen meer dan waard.
  Helaas, het College kiest voor de makkelijkste weg en blijft sowieso bij het (failliete) A.B.T. Het bewijst daarmee o.i. Doesburg en vooral de middenstand geen goede dienst.

 3. Richard Kok

  Waarom niet kiezen voor slimme social citymarketing? Er zijn voorbeelden genoeg van goede social mediaplannen waarbij steden of evenementen worden gepromoot. Denk aan het online spel ‘Flanders is a Festival’ als onderdeel van de internationale campagne ‘Flanders is a Festival’. Of bloggers uit Nederland en buitenland uitnodigen om te bloggen over Doesburg. Waarom heeft VVV Doesburg geen interactieve fanpage op Facebook? Of een Flickr-account? Kortom, maak een plan om Doesburg online goed weg te zetten op het internet met gebruik van de belangrijke sociale media-kanalen. Dat kost doorgaans slechts een fractie van dure offline campagnes en zorgt voor flink veel eyeballs.

 4. robert duis

  Een eigen klein “Bureau voor Toerisme in Doesburg” teneinde Doesburg op de kaart te zetten lijkt mij het meest effectief.
  Vooral zoeken naar eenvoudige – en vooral praktische zaken.
  Noem er TWEE (2):
  a) Zorgen dat de plaatselijke voetbalclub van de laagste (zesde) klasse der amateurs van de KNVB in circa TIEN (10) jaren in de TOPKLASSE van de amateurs komt. (Voorbeeld LIENDEN).
  b) Zorgen dat Doesburg haar eigen landelijk JAZZ FESTIVAL organiseert. (Voorbeeld Enkhuizen).
  Zaken die “meeliften” met de publiciteit, die met name Radio, Internet en vooral TV genereren.
  Laat in het leven vooral zo weinig mogelijk over aan “derden”.
  Doesburg zal zichzelf op de kaart moeten zetten.
  Eigen initiatieven en vooral zelfwerkzaamheid is geboden.
  Toen ik 15 jaar geleden naar Doesburg verhuisde wist 90% van mijn vrienden – en kennissenkring niet dat Doesburg aan de IJSSEL ligt.
  Men “zoekt” Doesburg voornamelijk in ZEELAND en dat is een beetje “DOM”(burg).

 5. Bert Stulp

  Dat komt dan dicht bij het idee dat ik in het GroenLinks rapport over toerisme en recreatie heb geponeerd, namelijk om een toeristisch platform in het leven te roepen in Doesburg.
  Er zijn nogal wat groepen of individuen bezig om, elk op zijn eigen manier, het toerisme naar Doesburg te promoten. Breng al die groepen bij elkaar en ga dan beoordelen welke ideeën het beste kunnen worden uitgevoerd. Een centrale rol hierin zou m.i. de wethouder van toerisme of het VVV kunnen spelen, evt de stadsmanager. Dit kan best veel goeds voor Doesburg opleveren.
  En natuurlijk, je kunt van alles bedenken maar niet alles is even makkelijk uitvoerbaar.
  Hoe je het ook bekijkt, we zijn hier in onze stad toch(bijna) allemaal goedwillende amateurs. Beroepskrachten aantrekken is een dure aangelegenheid en dat kan de stad momenteel niet opbrengen. Een stad goed promoten is toch echt een vak dat je in je vingers moet hebben en daarvoor kunnen we een professioneel bureau voor het toerisme niet missen. Dus een keus tussen het A.B.T of het R.B.T.-KAN lijkt me wel degelijk van belang naast het werk dat we in Doesburg zelf kunnen doen. Gemeentebestuur: maak die keus dan ook echt en ga hem niet uit de weg.

 6. Appie van der beek

  Robert , fantastische voorbeelden. Ik heb vooral oren na voorstel a, als lid van die club.

 7. Richard Kok

  @Bart Stulp
  De knuppel in het hoenderhok -> stop per direct met welk toerismebureau dan ook en gebruik het bespaarde geld voor het aannemen van een gekwalificeerde citymarketeer met scherpe focus op sociale media en aanverwante online channels.

 8. Bert Stulp

  Richard, heb jij wel enig idee over welke bedragen je spreekt?
  Doesburg betaalt jaarlijks aan het A.B.T. zo’n €6000,-
  De jaarlijkse kosten van een citymarketeer zullen ruim boven de
  €100.000 uitkomen. Jouw voorstel is dus totaal onuitvoerbaar.

  Bovendien: onbekend maakt onbemind. Ga je eerst maar eens verdiepen in wat de toeristische bureaus werkelijk doen voordat je een oordeel uit spreekt. Ze hebben wel degelijk een belangrijke rol bij het aantrekken van toeristen ook al merken wij burgers daar niet veel van.

 9. robert duis

  Geachte Heren Stulp & Kok,
  De waarheid ligt misschien in het midden?

  Om te beginnen kunnen wij vaststellen dat mede door de slechts
  € 6000.00, die Doesburg schonk aan het A.B.T. deze organisatie misschien wel failliet ging?

  Om te kunnen begrijpen wat een City Marketeer echt kan doen, zou ik de heren adviseren te gaan naar:

  “De DAG van de City Marketing 2013” op donderdag 24 januari 2013 in Amsterdam (Zie: http://www.netwerkcitymarketing.nl).

  Daar wordt wellicht duidelijk wat een “City Marketeer” moet kosten en wat hij zoal wel- en niet voor elkaar kan “boksen”.

  Ondergetekende studeerde destijds af in Amsterdam op het Hoofdvak SOCIOLOGIE met een der bijvakken MARKETING, een begrip dat in de jaren 1955-1965 geheel nieuw uit de USA was komen overwaaien.

  Vanuit deze opleiding en later opgedane ervaring meen ik te mogen vaststellen dat jonge mensen meer dan 50 KM van Doesburg verwijderd, nog nooit van Doesburg überhaupt gehoord hebben.

  De essentie van het ontbreken van bekendheid van de mooie stad DOESBURG zit in de “geografische problematiek” van deze tijd.
  De TOMTOM brengt de jeugd overal, maar de jeugd weet tegelijkertijd niet meer of Maastricht in het Zuiden van ons land ligt of misschien wel in het Noorden?

  Indien Doesburg niet op een of andere manier bekendheid (ver)krijgt door bepaalde “gimmicks” zal Doesburg zelfs op de TOMTOM niet meer ingetikt gaan worden en blijft volledige “onbekendheid” verzekerd.

  Het idee van Groen Links om te gaan samenwerken met RBT-KAN lijkt mij onvoldoende interessant. Het gaat hierbij “Om Doesburg rechts, Doesburg links en vooral Doesburg “OVERAL!”

  Samenwerken met SCHIPHOL, met Airport WEEZE, met de EFTELING, met MADURODAM, met AHOY en met de Hotels HUIS ter DUIN en OKURA-Amsterdam (Japanners) om een paar punten in eigen land te noemen, lijkt mij de weg om Doesburg onder de aandacht te brengen van mensen die nog nimmer van Doesburg gehoord hebben.

 10. Willy van Dooren

  ik vote voor robert duis, want als ik de reacties telkens lees die die geeft overal, dan heeft die wel vele (vooral negatieve ) meningen en zo’n iemand heeft Doesburg nodig.
  En dat na 15 jaar in Doesburg te wonen, ik moet wel zeggen dat ik vaak mensen van buitenaf hoor praten hoe het moet en heel vaak hoe het niet moet (vaak bij de Waag), maar helaas…
  ik moet wel zeggen zonder beledigend te worden, wat betreft dat men niet weet waar Doesburg ligt dat is niet zo raar, het is nu eenmaal geen wereld stad(tellende tussen 10 en 11.000 mensen) en ik kan ook steden op noemen waar niemand ooit wat van heeft gehoord maar die mensen die er wonen zullen zich wel daar met hart thuis voelen en nooit gaan verhuizen.
  en als je zoals ik in hier bent geboren(generaties)dan weet je hoe het werkt in Doesburg, maar ga je niet verhuizen zoals velen doen van buiten af hier komen en wel even gaan vertellen hoe het moet.
  Doesburg blijft mooi om te wonen en dat hoor ik ook veel van mensen die van buitenaf komen.
  ….zonder iemand te beledigen …….

 11. Bert Stulp

  Robert, even met beide voetjes op de grond blijven staan a.u.b.

  Samenwerking met Schiphol, de Efteling, en zo kan ik nog wel een heel rijtje opnoemen: allemaal prachtig hoor maar daar hebben we in Doesburg nu eenmaal niet de mensen, het geld en de know how voor.
  Dat je dat uitbesteedt aan specialisten via regionale bureaus voor toerisme, daar is niets mis mee. Vrijwel alle gemeente die toeristisch iets te bieden hebben, hebben zich aangesloten bij zo’n bureau, zien die het dan allemaal verkeerd? Onzin natuurlijk
  Daarnaast zijn er hier genoeg mensen die zich volledig belangeloos het vuur uit de sloffen lopen om Doesburg op de kaart te zetten, op wat voor manier dan ook. Dat mogen we beslist niet vergeten en dat is ook heel belangrijk. Hulde daarvoor. Er zou alleen meer samenwerking moeten komen tussen al die mensen in de vorm van een toeristisch platform.
  Alle ideeën om extra deskundigen aan te trekken en dit uit de gemeentelijke kas te laten betalen, is luchtfietserij.
  En dit zegt iemand die al 35 jaar in Doesburg woont, hier politiek actief is en de stad van haver tot gort kent.

 12. robert duis

  Beste Willy van Dooren,

  U stemt dus op mij! Geweldig! Dank voor Uw stem.
  Dit alles dankzij- of ondanks (dat is niet helemaal duidelijk in Uw betoog), dat ik veel negatieve meningen over Doesburg zou ventileren. Zover ik mij bewust ben, heb ik het louter en alleen over “HOE MOOI de stad DOESBURG is” en hoe wij met z’n allen de bekendheid van de stad Doesburg kunnen vergroten en kan ik mij geen negatieve uitlatingen herinneren.

  Voor de goede orde: de laatste jaren vertoeven wij ook vaak bij de BONTE HOND en bij het nieuwe DOESBURG Hotel, maar dit terzijde.

  Uw toevoeging “zonder iemand te beledigen” lijkt mij niet nodig, noch zinvol en zelfs niet aan de orde.

  Ik beledig U niet, U beledigt mij niet en wij beledigen samen helemaal niemand. Wij houden er beiden alleen meningen op na.

  Tot slot: WIJ ZIJN het EENS!

  Mensen die hier al 100 jaar wonen en mensen zoals ondergetekende die pas 15 jaren in Doesburg wonen zijn allemaal trots op de mooie stad Doesburg en de reacties van ondergetekende betreffen louter en alleen meningen n.a.v. van berichten op http://www.doesburgdirect.nl.

  In dit specifieke geval gaat het over de ” De toeristische focus van Doesburg op de Achterhoek” welke ter sprake kwam door het faillisement van het A.B.T.

  Blijft over de vraag of wij ons best moeten doen om Doesburg “bekender” te maken dan het nu is? Als ik U moet geloven is dat helemaal niet nodig en is dat Uw goed recht.

  Wat U betreft kan de Gemeente Doesburg de € 6.000.00 voor welk Bureau dan ook of de € 100.000.00 voor een City Marketing Bureau beter in de “TAS” houden.

  Wat dit laatste betreft zou ik U willen adviseren te denken aan de
  kwijnende binnenstad waar toch echt wel toeristen “nodig” zijn!
  Deze dan wel “lokken” met zo min mogelijk kosten. Dat was mijn insteek.

 13. Frans van der Krul

  Er moet er fors geïnvesteerd worden in de lucratieve toeristensector.Voor de toekomst van Doesburg is het toerisme van groot belang wil niet zeggen levensbelang, maar…..alle kleintjes helpen. Naast een welkome bron van inkomsten is het ook de motor van andere economische sectoren en tegelijkertijd ook ons visitekaartje als pareltje aan de IJssel.

 14. Richard Kok

  @Bert
  Goede vraag. Wat doet het toeristisch bureau voor Doesburg? En wat is de ROI hiervan?

 15. robert duis

  Geachte Heer Bert Stulp,

  U vindt dat ondergetekende “Met beide voetjes op de grond moet blijven staan” …. Maakt U zich geen zorgen: “Ik ben voor zelf-werkzaamheid”, zonder geld uit te geven aan a) Toeristen-Bureaux (die helemaal niets doen) en 2) City Marketeers die erg veel geld kosten.

  Maar nu Uw argumentatie even onder de schijnwerper:
  —————————————————

  1) ….”Daar hebben wij nu eenmaal in Doesburg de mensen
  niet voor….”

  2) ….”Er zijn hier genoeg mensen ……”

  Wat bedoelt U nu?

  Wel – of niet voldoende mensen te vinden in Doesburg om een “platform” te vormen (goed idee) en om door deze zelfwerkzaamheid te werken aan het op de kaart te zetten van de mooie stad Doesburg.

  Wel na overleg met de groep “Echte Doesburgers”, die vinden dat dit helemaal niet nodig is: Lees het verhaal van Willy van Dooren.

 16. Aernoudt Bottemanne

  Richard’s punt mbt effectief gebruik van social media is een hele belangrijke, want dat hoeft helemaal geen geld te kosten (en levert wel veel op): er wordt nu veel te weinig gebruik van die mogelijheden gemaakt.
  Misschien is er een gebrek aan kennis over social media bij de VVV, of gemeente etc.? Als dat zo is, is dat op te lossen middels een cursus. (ben bereid die cursus kosteloos aan te bieden bij voldoende interesse)

  Er wonen in deze stad deskundigen genoeg, maw de ‘know how’ hoeft helemaal geen issue te zijn. (Daar zitten zeker mensen bij die een bijdrage kunnen/willen leveren zonder meteen een grote rekening te sturen.) Maw: betrek deze inwoners van doesburg, naast de bureau’s voor toerisme etc. (over wiens marketing kwaliteiten bij mij wat vraagtekens staan…)

  Ik zou ook wel eens willen weten hoevaak, en op welke mnaier (lees: voor welke marketing waarde) wij als Doesburg in het nieuws komen. Heeft VVV Doesburg (of het bureau toerisme Achterhoek) een abonnement op een clipping service, zodat onze daadwerkelijke zichtbaarheid meetbaar inzichtelijk gemaakt wordt? Zonder dergelijke informatie is het best latig te kunnen sturen: hoeveel geld moeten wij als gemeente/vvv/… investeren voor welke ROI? Weten we hoeveel extra inkomsten de huidige 6000 euro oplevert? Wat is het gewenste bedrag aan toeristische inkomsten dat wij als Doesburg willen genereren? En zo zijn er nog wel wat vragen.

  Nu weet ik niet precies hoeveel gemeenten er aangesloten zijn bij het bureau van Toerisme Achterhoek (en wat die allemaal betalen), maar de genoemde 6000 euro lijkt mij vrij weinig om het bureau op een professionele manier te kunnen laten draaien… wellicht de reden voor het faillissement?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑