Stadsmanager Bart van Rooij van Doesburg krijgt geen opvolger. Reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds heeft het een financiële reden, anderzijds heeft de gemeente afgelopen tijd aangetoond dat het daadkrachtig zaken zelf oppakt en dat er vanuit allerlei werkgroepen initiatieven zijn. Dat heeft Jan Strating, voorzitter van de Stichting Stadsmanagement, bekendgemaakt.

 

Strating deed zijn mededeling tijdens een minisymposium in De Waag. Tijdens het symposium werd gesproken over de situatie en kansen voor het winkelgebied in Doesburg en hoe de gemeente Dinkelland gekomen is tot een plan om toerisme en recreatie te laten groeien.

 

‘Er komt geen nieuwe stadsmanager’, aldus Strating. ‘We denken dat we met ambtenaren en werkgroepen goede stappen kunnen zetten. De Stichting Stadsmanagement blijft overeind. We blijven Doesburg dienen met kennis en werkgroepen. Er is uitgebreid gesproken met wethouder Henk Westra over hoe Bart van Rooij op te volgen en we denken dat dit de beste oplossing is’, aldus Strating.

 

Bart van Rooij maakte eerder dit jaar bekend eind dit jaar te stoppen als stadsmanager. Van Rooij heeft deze destijds nieuw gecreëerde functie dan vijf jaar uitgevoerd. Het afgelopen jaar werden er, mede door de noodzaak om de winkelleegstand tegen te gaan, allerlei initiatieven ontplooid waarbij spontaan werkgroepen zijn ontstaan. Deze werkgroepen vormen nu een belangrijke rol in de nieuwe situatie, net als ambtenaren die vanuit het stadhuis opereren.