Doesburg telt inmiddels 22 bed & breakfastaccommodaties. Daarnaast beschikt de stad over een hotel. Reden voor Stadsmanagement Doesburg en VVV Doesburg om een informatieavond te houden. Doel is om de samenwerking te bevorderen en daarmee de dienstverlening aan bezoekers van Doesburg te verbeteren.


Op maandag 5 maart vindt de eerste bijeenkomst van de in Doesburg gevestigde logiesbedrijven plaats. Dit naar aanleiding van signalen uit de branche dat er behoefte is om met elkaar te praten over samenwerking en het verbeteren van de dienstverlening.


‘Toeristisch Doesburg staat volop in de schijnwerpers gezien de veelheid aan plannen en ambities. Een goed moment voor een dergelijk initiatief’, aldus stadsmanager Bart van Rooij die samen met Monique Pellen van VVV Doesburg het initiatief heeft genomen om de koppen bij elkaar te steken.


Van Rooij: ‘Een officiële agenda is achterwege gelaten. De bedoeling is deze eerste keer zoveel mogelijk ruimte te geven aan ideeën en wensen. Samen zal vervolgens worden overlegd of er behoefte is aan voortzetting van dit initiatief in de vorm van een min of meer structureel overleg’.


Doesburg telt inmiddels 22 accommodaties, die zich richten op de markt van bed & breakfast. Daarnaast telt Hotel Doesburg nog eens 24 hotelkamers. Daarmee is het aantal logiesbedrijven de afgelopen jaren behoorlijk toegenomen.


Van Rooij refereert met de bijeenkomst aan het Horecaplatform Doesburg. Dat kwam tot stand nadat twee jaar geleden de horecabedrijven in Doesburg met elkaar in gesprek gingen. Horecaplatform Doesburg komt drie maal per jaar bijeen om te praten over ontwikkelingen, suggesties en thema’s waar horecazaken mee te maken hebben.


Zie ook:
Studenten HAN geven merkadvies over Doesburg

Horeca denkt aan platform om meer samen te werken

Meer bed & breakfast in Doesburg met keurmerk Hanzelogies