Oer-Doesburger Maarten Jansen hekelt ‘bedrijfjes wegpesten’

Maarten Jansen kan zich niet vinden in een groep binnenstadbewoners die actie voert om uitbreiding van het Bedrijventerrein Verhuellweg tegen te gaan. De geboren en getogen Doesburger – zelf binnenstadbewoner en bekend als de Nederlandse Elvis én actief voor de Stadspartij Doesburg – spreekt van ‘bedrijfjes wegpesten’.

Jansen plaatste zijn ongenoegen in een uitgebreide blog op Facebook gisteravond. Daarin spreekt hij zijn verbazing en irritatie uit over de in zijn ogen hetze die gaande is tegen bedrijven als Rotra, Ubbink en Kühne&Nagel. De blog zorgde voor een storm aan reacties.

Hij schrijft: ‘Ja hetze, oftewel het stelselmatig manipuleren en ophitsen van de gemoederen, met als doel iemand of iets in een kwaad daglicht te stellen. In dit geval een aantal binnenstadbewoners die, zoals ik het zie, het doel hebben de werkgelegenheid te elimineren en deze vergrijzende stad om te toveren tot een paradijs voor gevelkijkers. Het valt mij op dat het veelal dezelfde types zijn die kermis en braderie ook graag zien verdwijnen. Alles voor de rust’.

De afgelopen weken zijn er flyeracties geweest in de binnenstad, waarin huis aan huis folders zijn verspreid met de tekst ‘stop de verdozing’. Daarbij is een havenkraan van de container terminal met bedrijfslogo afgebeeld en staat te tekst te lezen ‘een maatje te groot’.

Jansen: ‘In stukken in de krant wordt zelfs over Beiroet-taferelen gesproken, doelend op de rampzalige explosie in Beiroet vorig jaar. Dat gaat echt veel te ver, en het wordt tijd dat dit geluid ook eens te horen is. Het stoort me mateloos dat mensen hier komen wonen en dan gaan zeuren over allerlei zaken. Verdiep je eerst eens in de binnenstad, voordat je een koopacte tekent’.

Jansen vervolgt: ‘In de binnenstad is 12 dagen per jaar een activiteit of evenement. Dat betekent dat je nog 353 dagen per jaar kunt slapen. We zijn allemaal zo gevoelig geworden en vergeten dat de bedrijven in Doesburg voor de nodige werkgelegenheid zorgen. Wat er nu gebeurt is bedrijfjes wegpesten. Dat is niet nodig. Laten we het belang van de werkgelegenheid in onze stad niet uit het oog verliezen’.

Wie achter de flyeractie zit, is niet bekend. Wel verwijst de flyer naar www.beschermdstadsgezicht.nl, waar allerlei documenten worden gedeeld. De contactpagina van deze website geeft geen verdere informatie.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn: XycleservicePlusFitDoesburgRootzDelikasaRestaurant De LiefdeHillenaar OptiekEtos Doesburg en Restaurant China

25 reacties

 1. Robert Duis

  Heer Maarten Jansen,

  Helemaal EENS met Uw schrijven op http://www.DoesburgDirect.nl:

  >>>>> “Stop Bedrijfjes wegpesten!” <<<<

  Uw argumentatie is glashelder.

  De ons aangeboden "flyer" hebben wij geweigerd.

  Onze winkelstraten zijn inmiddels een "Vlakke Posbank" ……. met spelende kinderen
  i.p.v. winkelende Doesburgers.

  Gemeenteraad Doesburg ………"Please Wake Up!"

 2. Mieke Verbunt

  Volgens mij haalt meneer Jansen een aantal zaken door elkaar. Er zijn m.i. twee thema’s : het behoudt van typisch Doesburgse activiteiten in de binnenstad zoals de kermis en de braderie EN de uitbreiding bij Rotra.
  Met het eerste argument van de heer Jansen ben ik het helemaal eens. Die activiteiten horen al decennia bij de Doesburg en zijn inwoners. Willen wonen in de binnenstad brengt met zich mee dat er op bepaalde momenten wat meer drukte is. Dat is een keuze.

  Het neerzetten van een enorme megahal die zeer bepalend gaat zijn in de wijde omtrek van Doesburg en daarmee ook het beschermde stadsgezicht bedreigt is geen keuze van de inwoners. Ook niet van degenen die – zoals ik – niet in de binnenstad wonen.
  Meneer Jansen gaat ervan uit dat de uitbreiding bij Rotra de werkgelegenheid ten goede komt . Ik vraag mij dat af. Er zal een toename van vrachtverkeer zijn, hetgeen de leefbaarheid en zeker het milieu niet ten goede komt. In de industrie wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van robots waardoor er niet automatisch sprake is van toenemende werkgelegenheid en dus ook niet van toenemende werkgelegenheid bij de detailhandel in de binnenstad. De (toeristische ) aantrekkelijkheid van Doesburg kan mogelijk zelfs minder worden. Die dingen zullen heel goed tegen elkaar afgewogen moeten worden. Als alle plussen en minnen afgewogen worden en als we ook een bijdrage willen leveren aan het halen van de klimaatdoelen, dan zijn we aan onszelf en aan de generaties na ons verplicht om zorgvuldig met de ruimte om te gaan en niet steeds groter en meer te willen vanuit economische belangen.

  Ik denk dat niemand de bedoeling heeft om bedrijfjes weg te pesten. Er zullen vast nog andere mogelijkheden zijn of mogelijkheden die onderzocht kunnen worden om de bedrijven en de bestaande werkgelegenheid op een gezonde manier te behouden voor Doesburg.

  Daarnaast ben ik het met u eens dat het (bestaande) winkelaanbod en de bereikbaarheid gericht moet zijn op inwoners en bezoekers. Daar is nog winst te halen denk ik. De infrastructuur van de binnenstad vraagt echter dat er in het kader van de veiligheid maatregelen nodig zijn.

 3. Frans Schilderman

  Mooi verwoord

 4. Greetje van Amstel

  Wat een rare reactie van Maarten Jansen!

  Ben het met Mieke Verbunt eens dat Maarten Jansen er zaken bij haalt waar het helemaal niet om gaat.

  Dat heet manipuleren en stemming maken.

  Ik woon niet in de binnenstad, ben al jaren Doesburger en hou van Doesburg.

  De plannen voor verdozing met een megahal maken Doesburg niet mooier en ook niet aantrekkelijker voor toeristen. De toename van werkgelegenheid is minimaal. Waarom zou Doesburg deze uitbreiding willen? Ik begrijp het niet.

 5. Jo-Anne Troost

  Wie beheert deze site eigenlijk? Wie bedenkt zo’n stomme term als oer-Doesburger? Wie veroorzaakt er nu een hetze door deze mening op dit priveblog zo groot te brengen?

 6. T.G. Keuning

  Wij zijn het geheel eens met Mieke Verbunt en Greetje van Amstel.
  Gerda Zoet en Tiny Keuning

 7. Frans van der Krul

  Kan iemand (Maarten) mij laten weten of er werkelijk arbeidsplaatsen bij komen in FTE?
  Bedrijfjes weg pesten is ook polariserend maar een goede afweging maken zekers niet.
  Met deze polarisatie wordt de tegenstellingen tussen partijen of bevolkingsgroepen versterkt. Meestal wordt hierbij de term pejoratief gebruikt. Een pejoratief is denigrerend of beledigend en is verstopt in schijnbaar normaal taalgebruik. Verkiezingen zijn in aankomst maart 2022??

 8. Robert Duis

  https://youtu.be/9e_51u4lQJ0

  Bovenstaand organiseren in het hartje van Doesburg lijkt
  mij verstandiger dan het gebakkelei over te GROTE DOZEN!

 9. L.C. Boon

  Na het lezen van het artikel van Richard Kok op Doesburg Direct wil ik graag het volgende kwijt. Niemand in Doesburg, ook de niet-geboren en getogen Doesburgers, wil dat er ook maar een arbeidsplaats verloren gaat aan de Verhuelweg. Volgens de Omroep Gelderland werken op het terrein ca. 720 man. Volgens een ingezonden brief in de Regiobode van vorige week van een gemeenteraadslid van de SP werken bij Rotra/Kuehne en Nagel ca. 20 mensen. Ervan uitgaande dat die cijfers kloppen werken er dus 700 mensen bij Ubbink en de andere bedrijven. Net als in de rest van Nederland vindt ook op dit bedrijventerrein schaalvergroting plaats. De bedrijven zijn al langere tijd geheel of grotendeels in buitenlandse handen. De bedrijven die er nu staan hebben zich daar gevestigd toen het nog mogelijk was om zich op die plek uit te breiden. Qua oppervlakte kan er geen uitbreiding meer plaatsvinden, nu kunnen de bedrijven alleen nog maar de lucht in. De vraag is of een klein industrieterrein zich nog drie bedrijven kan permitteren die alle drie willen uitbreiden. Misschien is een bedrijf (en dan denk ik aan Kuehne en Nagel), elders beter af is. Ubbink en Blikvanger, waar verreweg de meeste mensen werken, waaronder veel uit Doesburg en directe omgeving, kunnen dan weer een tijd vooruit met de ruimte die vrijkomt. En er kunnen mogelijk ook meer arbeidsplaatsen bijkomen.
  De posters die bij veel centrumbewoners voor de ramen hangen hebben met bedrijven pesten en een hetze niks te maken, wel met een zo efficiënt mogelijk omgaan met de ruimte en – inderdaad – het behoud van het beschermd stadgezicht van Doesburg en de natuurwaarden van de Fraterwaard. Dat de stad en de omgeving zo mooi zijn (geworden) levert de stad heel veel geld op. De horeca in de meest ruime zin drijft voor een belangrijk deel op het toerisme. De heer Jansen noemt in zijn blog wel de B&B’s, maar niet De Waag, het Stadshotel, de terrassen en de musea die veel mensen naar Doesburg lokken. De honderden chauffeurs die de containers aan- en afvoeren naar Kuehne en Nagel, zijn niet in dienst van dat bedrijf, wonen hier niet of nauwelijks en besteden geen geld aan horeca en andere activiteiten in de stad.
  Verontrustend vind ik het dat de heer Jansen, een gemeenteraad en dus volksvertegenwoordiger, zich zo afzet tegen het deel van de bevolking dat kritisch is over de uitbreidingsplannen aan de Verhuelweg. Alle ‘nieuwkomers’ worden over een kam geschoren en alle ‘echte Doesburgers’ ook. Bij beide groepen zitten andersdenkenden. Het staat de voorstanders van de uitbreidingsplannen vrij om ook een poster te ontwerpen en die te verspreiden. Dat is dan ook geen hetze, maar het goede recht van iedereen zijn of haar mening te uitten.
  Door onderscheid te maken tussen échte Doesburgers’ en ‘import Doesburgers’ (hoe denkt de heer Jansen over de Turkse en Molukse gemeenschap in Doesburg?) en daaraan de liefde of het gebrek aan liefde voor Doesburg te koppelen is een simplificatie van de werkelijkheid een volksvertegenwoordiger onwaardig. Vele import Doesburgers leveren een bijdrage aan het welzijn en welvaart van Doesburg en houden van de stad. Anders waren ze er niet komen wonen. Ik hoop dat de andere leden van de fractie van de Stadspartij de heer Jansen gaan aanspreken over zijn hetze tegen iedereen die het niet met hem eens is. Tenslotte hoop ik dat tot in lengte van jaren het bedrijventerrein aan de Verhuelweg, Doesburg en directe omgeving veel werkgelegenheid zal blijven opleveren. Daar mag best wat overlast bij horen. Maar nadenken over de hoeveelheid overlast mag, zeker door degenen die daar de meeste last van hebben

 10. L.C. Boon

  Ik schrijf hierboven dat de heer Jansen gemeenteraadslid is van de Stadspartij. Dat klopt niet, hij is actief voor de Stadspartij. Excuus hiervoor.

 11. Arie Niks

  Wij wonen 45 jaar aan de Nahuyssingel. Ben ik nog steeds geen Doesburgse meneer Jansen? We hebben erg veel last van Rotra, die er pas zo’n 30 jaar zit. Er zijn inmiddels circa 10 bestemmingsplan wijzigingen geweest en ik vraag mij af wanneer dit ophoudt. Elk bezwaarschrift op die plannen werd aldoor afgewezen onder het motto Werkgelegenheid. Ook met de komst van de klant Gazelle, maar die is al weer vertrokken. Nooit heb ik bericht ontvangen of er een veiligheidsplan was en of de brandweer bij een grote calamiteit wel toereikend was. Met het optrekken van de norm naar 4.2 is mijn angst met onze woning op 200 meter weer toegenomen. De eerste regels van het programma na hun oprichting was dat de stadspartij naar de burgers (al of niet autochtoon ) zou luisteren. Aan de huidige actie van burgers kunt u dan met uw verkiezingsprogramma in de hand niet voor bij gaan.

 12. Rico Tempelman

  Prima verwoord door L.C. Boon behalve de opmerking “hoe denkt de heer Jansen over de Turkse en Molukse gemeenschap in Doesburg?” Zal niet de bedoeling zijn geweest maar het komt wel enigszins suggestief over.

  De (schoon)familie van Maarten Jansen heeft zich altijd heel sociaal opgesteld ten opzichte van genoemde gemeenschappen. Tot op de dag van vandaag. Als u Fred Jansen kent en wijlen Max Wernicke dan had u die zinsnede wel weggelaten. Deze twee mensen hebben veel voor Doesburg betekend. Max Wernicke, de opa van de vrouw van Maarten, voelde zich altijd één met de Molukkers omdat hij ook uit Indonesië afkomstig is. Zoon Ernst Wernicke heeft altijd muziek gemaakt met Molukkers. Broer van Maarten heeft jarenlang bij het toenmalige Sporting Ambon gevoetbald samen met Turkse en Nederlandse Doesburgers.

  Dus nu weet u waarschijnlijk wel hoe Maarten Jansen over deze gemeenschappen denkt.

  Nogmaals een goede gefundeerde reactie van u. Hopelijk komt m.b.t. dit gevoelig onderwerp een politiek besluit uit waar alle belanghebbenden baat bij hebben. Dat zal voorwaar niet makkelijk worden.

 13. Jan van Amstel

  Ik vind het vooral belangrijk dat er op basis van feiten beslissingen worden genomen. Er bestaan nu vijf hardnekkige misverstanden over de uitbreidingsplannen van Rotra/Ubbink:

  5 misverstanden over de Rotra/Ubbink plannen

  1. De uitbreidingsplannen van Rotra/Ubbink dienen de belangen van de stad…
  Onjuist.
  De recent door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie van de Gemeente Doesburg worden duidelijke keuzes gemaakt voor de gewenste ontwikkeling van de stad in de komende tientallen jaren, te weten: Doesburg als prettige stad om in te wonen; Doesburg als stad met een sterke sociale infrastructuur; Doesburg met toerisme en toegankelijke natuurrecreatie. En duurzaamheid staat hoog in het vaandel. Merkwaardig genoeg worden in de Toekomstvisie nergens de Rotra/Ubbink uitbreidingsplannen genoemd. Merkwaardig, omdat de negatieve invloed van deze ingrijpende plannen op de gemeentelijke beleidsprioriteiten uit de Toekomstvisie klip en klaar is.
  Met 50% toename van het zware vrachtverkeer wordt de aantrekkelijkheid van Doesburg als woonstad verzwakt; de 22 meter hoge en 600 meter lange muur tast het beschermde stadsgezicht en daarmee het toerisme aan en de toegankelijkheid van de natuurrecreatie verslechtert met de verdergaande belasting van het milieu. Het is alles, behalve duurzaam.
  De belangen van de stad worden niet gediend, maar geschaad. De belangen van de industrie zijn duidelijk, maar tot nu toe heeft niemand het belang van deze plannen voor de stad Doesburg duidelijk weten te maken.

  2. De plannen zijn ontwikkeld door en voor een tweetal Doesburgse familiebedrijven…
  Onjuist.
  Rotra en Ubbink zijn van oorsprong familie- bedrijven die hun wortels hebben in de Doesburgse samenleving en die van grote historische betekenis zijn geweest voor de ontwikkeling van onze stad. Dat is nu totaal anders.
  Rotra heeft bijna alles verkocht aan Kuehne en Nagel, een multinationale onderneming met 83.000 werknemers en 1.400 vestigingen wereldwijd. In Doesburg werken nu nog slechts ca 20 werknemers van Rotra. Ook Ubbink is onderdeel van een multinationale onderneming, the Centrotherm Group. De hoofdkwartieren van deze bedrijven staan respectievelijk in Zwitserland en in Duitsland. Daar worden de belangrijke besluiten genomen. Niet in Doesburg. Het zijn geen familiebedrijven meer die een bijzondere binding hebben met onze stad. De buitenlandse aandeelhouders gaan primair voor de winstgevendheid. Dat zij om historische cq sentimentele redenen rekening houden met de belangen van Doesburg is een illusie.

  3. De bezwaren zijn vooral gericht tegen de Rotra…
  Onjuist.
  De bezwaren zijn met name gericht tegen een 22 meter hoge hal die gebouwd wordt voor Kuehne en Nagel. Rotra bouwt de hal, maar verhuurt die vervolgens aan Kuehne en Nagel, een multinationale onderneming zonder bijzondere binding met Doesburg. Een huurcontract kan opgezegd worden met als resultaat een lege megahal.

  4. De plannen bevorderen de werkgelegenheid in Doesburg…
  Onwaarschijnlijk.
  Het gaat daarbij niet om bezwaren tegen de bestaande situatie maar om bezwaren tegen de uitbreiding. In de plannen van het bedrijfsleven zelf wordt uitgegaan van 1,5 á 2% groei. Verreweg de meesten van de huidige werknemers van de bedrijven wonen niet in Doesburg. Voor Kuehne en Nagel betekent de uitbreiding ca. 10 arbeidsplaatsen, terwijl op dit ogenblik 82% van de werknemers buiten Doesburg woont. Dan gaat het om maximaal 2 Doesburgers meer per jaar. Maar de bedrijven geven geen enkele garantie dat zelfs dit geringe aantal gerealiseerd wordt. Het is waarschijnlijker dat er een daling van de werkgelegenheid zal plaatsvinden door automatisering en robotisering om de arbeidskosten te drukken, zoals de praktijk van logistieke bedrijven elders laat zien.

  5. De bezwaren tegen de uitbreidingsplannen komen van een kleine groep Doesburgers…
  Onjuist.
  Het betreft zeker niet alleen omwonenden van het bedrijventerrein en inwoners van de binnenstad. Er zijn meer dan 50 bezwaarschriften ingediend, waaronder bezwaarschriften die meerdere personen vertegenwoordigen. Bovendien zijn er een aantal organisaties op het terrein van milieu, natuur en bewaking van het historisch erfgoed die bezwaar hebben gemaakt. Uit het grote aantal bezwaarschriften komt naar voren dat er sprake is van breed gedragen verzet tegen de voorliggende plannen.

  Conclusie
  De uitbreidingsplannen zijn ontwikkeld door en voor een tweetal multinationale ondernemingen. De plannen zijn strijdig met de recent door de gemeenteraad vastgestelde Toekomstvisie en schaden de belangen van de stad. De bedrijven geven geen garantie voor de groei van het aantal arbeidsplaatsen. Het verzet tegen de uitbreidingsplannen wordt breed gedragen.

  Jan van Amstel
  Doesburger

 14. Robert Duis

  Geachte Heer Jan van Amstel,

  Het vermelden onder Uw naam => “Doesburger”
  wil onderstrepen dat U een “Ethnocentrisch” denker bent.
  (Een begrip uit de Sociologie).

  Dat wil zeggen:
  ——————–
  U vindt alle ontwikkelingen in de wereld prima als het zich maar
  niet in Uw eigen “achtertuin” zal afspelen of wel nog anders geformuleerd:
  “Als U er maar geen last van zult hebben!”

  Voor bedoelde ondernemingen (wel of niet inmiddels multinationaal) is applaus
  op z’n plaats …… applaus door mensen die toevallig in Doesburg wonen en ook
  door mensen die niet in Doesburg wonen.

 15. Jo-Anne Troost

  Zomaar iemand beschuldigen van ethnocentrisch denken is natuurlijk absurd en onbeschoft. En in dit geval is het ook heel subjectief, want geldt dit dan ook niet voor allen die er prat op gaan oud-Doesburger te zijn? Of zelfs nog meer?

  Waarom is er zo goed aan de betreffende ondernemingen? Ze doen wat alle ondernemingen doen: kijken naar hun eigen belang en kijken hoe zij dat voor elkaar kunnen krijgen. Niks nieuws of wereldschokkends, maar ook zeker niet iets om voor te applaudiseren.

  Is dit de enige reactie die je kunt geven op het feitenlijke en genuanceerde stuk? Valt me tegen van een socioloog.

 16. Robert Duis

  Hallo Jo-Anne Troost,

  Wereldschokkend of niet ….. ik applaudiseer voor ondernemers
  die tot ver buiten onze landsgrenzen hun bedrijven tot bloei willen brengen.
  Dat kan niet zonder expansie!

  Bekijk eerst even op Wikipedia wat “Ethnocentrisme” daadwerkelijk betekent en
  kom dan tot de conclusie dat mijn constatering noch absurd, noch onbeschoft is.

  Trouwens geenszins mijn bedoeling om op enigerlei wijze een stadsgenoot
  onheus te willen bejegenen.

  Mag ik het misschien eens zijn met de heer Maarten Jansen die helemaal gelijk heeft
  als hij zegt/vindt dat deze actie “Een maatje te Groot” afkeurenswaardig is.

 17. Paul Hamer

  Vele reacties over de uitbreiding enz. van een aantal zeer belangrijke ondernemingen in Doesburg. We leven in 2021, dus de reacties horen bij de deze tijd. Met het oog op de toekomst, moeten de plannen van de ondernemingen gewoon – nogmaals gewoon- doorgaan. Hulde aan deze ondernemingen, waar ik bijzonder trots op ben.

  Paul Hamer

  Ps. ik heb meer dan 50 jaar in Dieren gewoond en woon nu meer dan 15 jaar in Doesburg.

 18. Freek van Scharendam

  Wie door de Koetsveldstraat loopt ziet voor bijna alle ramen de posters over verdozing hangen terwijl je vanuit deze straat niets kunt zien behalve alleen maar huizen. Typisch geval van: roepen dat je er last van gaat krijgen, terwijl je weet dat het niet het geval is.
  Ik steun Maarten!

 19. G.G. Veenendaal

  Rotra houdt de gemoederen kennelijk erg bezig. Een kleine bloemlezing uit de reacties die over het algemeen (pro of contra) met een enkele uitzondering weinig feitelijk en beargumenteerd zijn: ‘Verdiep je eerst eens in de binnenstad, voordat je een koopacte (sic) tekent’. Ik zie het verband niet.
  De enige reactie die feitelijk onderbouwd is, wordt geframed als “ethnocentrisch gedrag’. Etnocentrisme: ‘neiging om op basis van normen en waarden van de eigen cultuur andere culturen te beoordelen’. Dat is dus wel degelijk een belediging en bovendien volstrekt niet van toepassing. Iets niet in je achtertuin willen hebben wordt NIMBY-gedrag (Not In My BackYard) genoemd, en komt inderdaad veel voor.
  Mensen in de Koetsveldstraat mogen kennelijk hierover geen mening hebben, want ze kunnen Rotra helemaal niet zien (is dat wel zo als het 20 meter hoog is?)!
  DoeburgDirect: tijd om de reactiemogelijkheid te sluiten en de discussie te laten verplaatsen naar gemeentelijk niveau, gestructureerd en op basis van feitelijke argumentatie. Beter voor alle partijen.

 20. Robert Duis

  Geachte G.G. Veenendaal,

  De kwalificatie “Ethnocentrisch gedrag” kwam niet ter sprake
  n.a.v de uitstekend onderbouwde reactie “itself”,
  maar door een en ander te ondertekenen met de naam van de persoon
  plus de expliciete kwalificatie “Doesburger”.

  Met uw laatste zinsnede ben ik het overigens eens.
  U zou mij dus kunnen verwijten
  deze reactie mijnerzijds toch te hebben geplaatst ..:-))))

  Tot Slot: Blijft Allen Gezond!

 21. Freek van Scharendam

  Beste G.G. Veenendaal,

  Dus u vindt dat als er reacties komen die u niet zint, dat er dan maar niet gereageerd mag worden? Als er reacties zijn die u wel zint, mag er natuurlijk wel gereageerd worden.
  Dat zijn nou precies de manieren waarom het in ondemocratische landen zo volledig mis gaat op dit moment.
  En breek me de bek niet open over ‘gemeentelijk niveau’. De afstand tussen burger en politiek is ook in Doesburg nog nooit zo groot geweest als nu. Het wordt juist tijd dat burgers meer invloed moeten krijgen en meer van zich laten horen. Daar is Doesburg direct een prima middel voor.

 22. G.G. Veenendaal

  Beste Freek,
  Met jouw reactie bewijs je precies wat ik wilde betogen. Elkaar de maat nemen op basis van niet goed gelezen reacties, onvoldoende gemotiveerd en niet feitelijk, komt de discussie nou niet echt ten goede. Voor een inhoudelijke discussie, -zo je wilt om burgers meer inspraak te geven- is DoesburgDirect dus geen goed middel, want volstrekt ongestuurd.
  In de gemeenteraad valt tenslotte het besluit, niet op DoesburgDirect. Goed om even in het achterhoofd te houden.

 23. Freek van Scharendam

  Aan GG Veenendaal,
  Maar de politiek is juist de ver-van-mijn-bed-show voor 95% van de bevolking. Die wil de mening geven via Facebook en websites. Daar gaat het juist om en jij wilt dat maar niet begrijpen. Zo jammer.

 24. E. C. Nierstrasz

  Ongeveer een halve eeuw geleden stond de gemeente voor lastige beslissingen aangaande de binnenstad. Er was geen geld voor grote renovaties en de algemene mening was dan ook “platgooien die oude huizen”. Gelukkig hebben enkelen dat tegen weten te houden en profiteert ons stadje nu van mooi opgeknapte panden, leuke musea, veel toeristen en door dat alles flink wat inkomsten. Anders hadden we toch sterk op Dieren of Doetinchem geleken, hadden we dat liever gewild?
  Er ligt nu wéér een grote beslissing met vérstrekkende gevolgen voor de komende decennia op het bord van de gemeente. Een nieuw bestemmingsplan met voor ROTRA c.s. de mogelijkheid om gigantische loodsen neer te gaan zetten, vergelijk de Aviko-hal bij Steenderen. De meningen in de stad zijn sterk verdeeld, op het ter inzage liggende voorontwerp kwamen heel veel reacties. Je mag hopen dat de gemeenteraadsleden, die binnenkort gaan beslissen, zich tot het uiterste inspannen om het plan, de rapporten, zienswijzen en verdere gegevens te bestuderen, om zich over alle bijkomende zaken goed te (laten) informeren en dan weloverwogen tot een besluit gaan komen. En ja, dat kost tientallen uren werk en studie, waarbij het helpt dat we het hele jaar al in corona-tijd leven en een matige zomer beleven. Elke avond een uur studeren en je komt een heel eind.
  De schrik slaat mij echter om het hart als ik lees en hoor dat sommigen op het stadhuis zich er met een Jantje van Leiden van af maken. Elf duizend inwoners die denken dat hun belangen zo goed mogelijk behartigd worden in zó’n belangrijke kwestie en dan blijken er toch weer mensen te zijn die de hele kwestie op gemakzuchtige wijze denken te kunnen afdoen. Waarom hebben wij burgers dan die mensen “ingehuurd”? Het is te hopen dat de meerderheid zich goed voorbereidt en een beslissing neemt waar we de komende halve eeuw geen spijt van zullen hebben.
  Eugénie Nierstrasz, Doesburg.

 25. Aernoudt Bottemanne

  Beste heer van Scharendam, in uw reactie “Wie door de Koetsveldstraat loopt ziet voor bijna alle ramen de posters over verdozing hangen terwijl je vanuit deze straat niets kunt zien behalve alleen maar huizen. Typisch geval van: roepen dat je er last van gaat krijgen, terwijl je weet dat het niet het geval is” gaat u voorbij aan het gegeven dat veel doesburgers gebruik maken van de A348, en dat de weg naar de A348 bij heen- en terugreis deze blokkendoos als uitzicht geeft. Dat staat dus los van het uitzicht uit hun woning.

  Los daarvan, met de robotisering van grote magazijnen, praten we hier over een mogelijk banengroei van nog geen 10 man, welke deels wel en deels niet in Doesburg zullen wonen. Is dat het waard om dergelijke horizonvervuiling aan te gaan? Of beter investeren in andere werkgelegenheid? O.a. met het aanstaande glasvezel netwerk komen er weer andere mogelijkheden naar Doesburg! (tevens meer kans op hoogwaardiger werkgelegenheid)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© 2021 DoesburgDirect.nl

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑