Een nog niet nader te noemen ondernemer heeft interesse in de grond waar nu Tennisvereniging Doesburg 2002 is gevestigd. De tennisvereniging staat niet onwelwillend tegenover een vertrek van Beinum en wil zich vestigen aan de Looiersweg.

In een brief van B & W aan de Gemeenteraad wordt gemeld dat de tennisvereniging vanwege een terugloop van het ledenaantal naar een kleiner complex wil. In dit geval naar de Looiersweg.

Een ondernemer wil op de plek waar nu de tennisvereniging is gevestigd bedrijfsactiviteiten ontplooien. Om welke bedrijfsactiviteiten en ondernemer het gaat, wil B & W niet zeggen.

Uitgangspunt is volgens B & W om de verplaatsing van de tennisvereniging mede te bekostigen uit de verkoop van het vrijkomende perceel. Hiervoor heeft het naar verwachting geen financiële consequenties voor de gemeente, meldt B & W. De haalbaarheid van het plan wordt de komende tijd onderzocht.

Deze site wordt mede mogelijk gemaakt door de ‘Vrienden van DoesburgDirect.nl’. Dat zijn XycleservicePlusFitDoesburgRootz, CarConcept, Delikasa, Koenen Echte Bakker, TimeOut EventsLekkerszenZoRestaurant De LiefdeHillenaar Optiek, Gasthuiskerk Doesburg,  Stadshotel Doesburg en Edelsmederij Tobias.