Ruim 60 procent van de lezers van DoesburgDirect.nl heeft vertrouwen in de nieuwe coalitie van de gemeente Doesburg, bestaande uit de Stadspartij, VVD, PvdA en CDA. Economie en Promotie vinden ze het belangrijkste domein en van de oppositie wordt niet al te veel verwacht. Ellen Mulder is de meest favoriete wethouder. Dat en meer blijkt uit onderzoek van DoesburgDirect.nl.

 

Afgelopen weken konden lezers van DoesburgDirect.nl antwoord geven op vragen over de Doesburgse politiek. Aanleiding voor de enquête was de coalitie tussen Stadspartij, VVD, PvdA en CDA, die onlangs bekend werd gemaakt. Uit het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ werden meerdere vragen gedestilleerd.

 

61 Procent van de deelnemers aan het onderzoek zegt vertrouwen te hebben in de nieuwe coalitie. Wethouder Mulder is met 43 procent van de stemmen de meest favoriete wethouder van Doesburg, gevolgd door Peter Bollen (35 procent) en Fred Jansen (22 procent).

 

De in het coalitieakkoord benoemde domeinen scoren wisselend op de vraag ‘wat zijn voor u de belangrijkste domeinen’. Bij deze vraag was het mogelijk om meerdere antwoorden te geven. ‘Economie en Promotie van Doesburg’ scoort met 63 procent het hoogst, gevolgd door ‘Zorg in Doesburg’ (55 procent), ‘Financiën en bedrijfsvoering’ (43 procent), ‘Bestuur en veiligheid in Doesburg’ (31 procent), ‘Aanblik van Doesburg’ (12 procent) en ‘Buitenruimte van Doesburg’ (10 procent).

 

Op de vraag ‘wat verwacht u van de oppositie’ antwoordde 68 procent ‘weinig’ en 32 procent ‘veel’. De meeste mensen – 56 procent – zijn het niet eens met de stelling dat de hoogte van de vergoeding voor raadsleden afhankelijk moet worden van hun prestaties.

 

Bijna de helft (42 procent) van de ondervraagden vindt dat lokale politici slecht communiceert met de inwoners van Doesburg. 43 Procent vindt dat er normaal wordt gecommuniceerd en 15 procent vindt dat er goed wordt gecommuniceerd met de inwoners.

 

Op het gebied van communicatie kan DoesburgDirect.nl volgens de geënquêteerden een rol van betekenis spelen. 43 Procent ziet namelijk een online vragenuurtje met politici op DoesburgDirect.nl wel zitten. 33 Procent gelooft in blogs van wethouders en/of raadsleden op DoesburgDirect.nl.

 

De geënquêteerden ambiëren overigens zelf geen rol in de lokale politiek. 78 Procent lijkt dit niets, 22 procent ziet voor zichzelf wel een rol weggelegd in de lokale politiek.